11. Niedziela zwykła 2018

Czytania:
I: Bóg wywyższa niskie drzewo (Ez 17,22-24)
Ps 92(91)
II: Staramy się podobać Bogu (2 Kor 5,6-10)
III: Przypowieść o ziarnku gorczycy (Mk 4,26-34)

 

Jezus zna swojego Ojca. Pragnieniem Syna jest objawienie ludziom Ojca. Jezus
w przypowieściach posługuje się obrazami z codziennego życia, z obserwacji stworzonego świata. Widzi w nich działającego Ojca i tajemnice Jego królestwa.
Widzi nas, bo w nas Boże królestwo zasiał, zakorzenił i daje Mu wzrost.
Wracając do przypowieści Jezusa poznajemy Boże zamysły wobec nas. Ziarnko wiary w nas wzrasta.

 

 

W kompozycję przy krzyżu wplecione są gałęzie krzewu
 winnego, jakby krzew wrósł w skałę, na której stoi krzyż.

Pestka z winogrona nie jest przysłowiowo mała, jak ziarnko gorczycy, ale Jezus do siebie odniósł obraz krzewu winnego, który pielęgnuje Ojciec.
Ten krzew rozrósł się. Rozłożył swoje latorośle po krańce
ziemi (Kościół – winnica Pańska) i nieustannie owocuje
mocą życia, które Chrystus dał za nas, odzyskał je – jako
zmartwychwstały Pan – i wrócił do chwały Ojca; Syn Boży,
szczep Dawida, zwycięski Król wiecznego królestwa.

 

Latorośle krzewu winnego okryły się liśćmi i uformowały kiście z owocami. Te owoce będą rosły i dojrzeją jesienią. Wtedy będzie można ściąć latorośle z gronami i umieścić w kompozycji. Teraz ścięcie latorośli grozi zniszczeniem krzewu. Lepiej obserwować krzew rosnący w ogrodzie.

 

 

W kompozycjach pozostała część gałęzi leszczyny z orzechami, aby – w miejsce ziarnka gorczycy i pestki winogrona – przypominały czas wzrastania roślin, wykształcania nasion i owoców. Dynamiczny rozwój roślin pyta nas o dynamikę naszego życia duchowego, o owoce naszej współpracy z Bożą łaską.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompozycje i zdjęcia: Hieronim St. Kreis OSB