12. Niedziela zwykła 2018

Czytania:
I: Bóg jest władcą morza (Hi 38,1.8-11)
Ps 107(106)
II: Wszystko stało się nowe (2 Kor 5,14-17)
III: Uciszenie burzy na jeziorze (Mk 4,35-41)

 

Morze jest w Biblii żywiołem, któremu Bóg wyznacza granice. Jezus odsłania wobec uczniów swoją władzę nad wichrem i wzburzonymi falami. Nagłą burzę zamienia
w przejmującą ciszę.

 

W Tyńcu zewnętrzny odpust świętych Apostołów Piotra i Pawła, patronów opactwa
i parafii.

 

Krzyż ołtarzowy stawia nam przed oczy jedyną ofiarę
nowego i wiecznego przymierza, którą Chrystus złożył
z samego siebie.
W miejsce śmierci przyniosła ona życie; w miejsce
przekleństwa i grzechu – błogosławieństwo i łaskę;
w miejsce rozłamu i wrogości – jedność i pokój, jakiego
świat dać nie może.

Ze skały schodzi strumień (gałązki tawuły) napełniający
i obmywający naczynie, z którego podnoszą się w górę
obudzone do życia kwiaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompozycje na balustradzie obrazują śmierć Apostołów Piotra i Pawła jako ofiarę ich życia i uwielbienie Boga, dlatego naczynia zamieniają się w kadzielnice, lilie pomarańczowe (osadzone blisko krawędzi naczyń) obrazują żar węgli, zielone owoce dziurawca i drobnokwiatowe chryzantemy – grudki kadzidła, a wonne obłoki ofiary kadzielnej, które kierują się w stronę Ołtarza Ofiary, tworzą kwiaty alstroemerii i gałęzie czerwonego perukowca podolskiego.
Śmierć męczeńska pieczętuje świadectwo wiary i miłości Apostołów do Chrystusa, Jego Ewangelii i Kościoła.

W oczach świata męczeństwo może się wydawać największą życiową burzą. W oczach męczennika jest największym darem łaski i wejściem w pokój nieba.
Piotr prosi wykonawców wyroku, aby ukrzyżowali go głową w dół, stopami, które obmył mu Chrystus – do góry.
W przekazach tradycji głowa Pawła ścięta mieczem trzy razy odbija się od ziemi (w tych miejscach otwierają się źródła wody) i trzy razy mówi: Jezus, Jezus, Jezus. Ścięta głowa mówi! Chrześcijańska bajeczka dla dzieci? – Wyznanie wiary, że bez pomocy Ducha Świętego nikt nie może powiedzieć: Panem jest Jezus (por. 1 Kor 12,3b).

Aby kompozycje nabrały właściwego znaczenia, konieczne są otwarte lilie. Żar węgli
w naczyniach, w samym opisie, to zdecydowanie zbyt mało. W piątek rano otworzył się pierwszy pąk w kompozycji przy krzyżu, ale od strony ołtarza, dlatego na zdjęciach są same pąki zamknięte.

 

Sobota, godz.3.00.

 

 

 

 

 

Poniedziałek

Pod krzyżem ołtarzowym przebudowa konstrukcji:
uproszczenie zarysu skały
i redukcja naczyń na wodę.

Na zbliżeniu (od strony
chóru mniszego) widoczne
są trzy naczynia w koszykach,
przywiązanych do konstrukcji.

Czwarte naczynie (walec
szklany o pojemności 2,5 l) jest osadzone w kamionkowej
rurze przy statywie, który trzyma krzyż.

Kompozycje i zdjęcia: Hieronim St. Kreis OSB