16. Niedziela zwykła 2020

Czytania:
I. Dobroć Boga dla ludzi (Mdr 12,13.16-19)
Ps 86 (85)
II. Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości (Rz 8,20-27)
III. Przypowieść o chwaście wśród zboża (Mt 13,24-43)

 

Kompozycja przy krzyżu nie nawiązuje do niedzielnej przypowieści o chwaście wśród zboża, ale odsyła do obrazu krzewu winnego (sam Chrystus) i jego latorośli (uczniowie). Latorośle mogą owocować dzięki sokom czerpanym
z krzewu – tajemnica zjednoczenia Chrystusa z Jego
Oblubienicą-Kościołem (J 15,1-11).

Główny pęd winorośli pod krzyżem ołtarzowym, przypomina krzyż dźwigany wspólnie (podparcie): dotyczy to zarówno domu rodzinnego, wspólnoty zakonnej i najszerzej – Kościoła.
Pędy winnego krzewu pną się po skale i na niej się opierają, podobnie, jak na skale buduje się trwały dom.

U podstawy skały, w jej załomach, rosną kwiaty – symbol nowego życia. Gałązki dziurawca przypominają kierunkowanie na cel: owocowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W kompozycjach na obu krańcach balustrady, wracają pędy winorośli (nawiązanie do obrazu winnicy). O tej porze roku, na krzewach winnych są już zielone owoce i liście, ale nie można ich użyć w kompozycjach, bez zniszczenia krzewu.
Jesienią, kiedy winorośl ma już dojrzałe owoce, można już przyciąć latorośl z liśćmi
i zawiesić w kompozycji kiście winogron.

Zapewne zaskakującym elementem w kompozycjach są gałązki wierzby z baziami.
Trzykrotnie zapowiadając uczniom swoją śmierć na krzyżu, Jezus zapowiadał swoje zmartwychwstanie trzeciego dnia.
W tajemnicę Jego Paschy jesteśmy wszczepieni przez Chrzest, a żyjąc w jedności
z Chrystusem i wspólnocie wiary – już jesteśmy nowym stworzeniem.

kompozycje i zdjęcia:
Hieronim St. Kreis OSB