18. Niedziela zwykła 2020

Czytania:
I. Pokarm dla biednych (Iz 55,1-3a)
Ps 145 (144)
II. Żadne stworzenie nie odłączy nas od miłości Boga (Rz 8,35.37-39)
III. Cudowne rozmnożenie chleba (Mt 14,13-21)

 

Pędy winnego krzewu, które pną się po skale,
pozostają w kompozycji przy krzyżu ołtarzowym
i w walcach na krańcach balustrady.
Zachowane jest odniesienie do Winnicy Pańskiej.

Nowym elementem w kompozycjach są gałęzie
czerwonego perukowca z charakterystycznymi
perukami.
Tworzą one obłoki kadzidła – symbol modlitwy
dziękczynnej:
za pokarm, jaki Bóg daje darmo biednym;
za mocny węzeł miłości (Nowe i Wieczne Przymierze),
dany nam w Chrystusie Jezusie, dzięki któremu nic nas
nie zdoła odłączyć od miłości Boga;
za stół Słowa i Chleb Żywy, którym karmi nas Chrystus
w Eucharystii i łączy nas w jedno swoje Ciało.

 

W każdej Eucharystii  modlimy się o jedność Kościoła.

Żywym wkładem
w budowanie tej jedności jest troska o jedność w naszych rodzinach,
w grupach współpracujących we wspólnotach parafialnych, zakonnych.

Prosimy Ojca w niebie, aby przez nawrócenie nas wszystkich, przybliżył jedność wszystkich uczniów Chrystusa, jako widzialny znak dla nas samych i dla świata, że to On posłał swego Syna, aby świat zbawił, i w Nim (przez chrzest) już dał nam udział w Nowym Stworzeniu.

kompozycje i zdjęcia:
Hieronim St. Kreis OSB