2. Niedziela zwykła 2017

Czytania:
I: Sługa Pański światłością całej ziemi (Iz 49,3.5-6)
Ps 40(39)
II: Paweł apostołem Jezusa Chrystusa (1 Kor 1,1-3)
III: Duch Święty spoczął na Jezusie (J 1,29-34)

 

hostia-nb8

Na hostii pojawia się czasem motyw baranka paschalnego z nogami związanymi, przewieszonego przez górną część pionowej belki krzyża greckiego. Ten obraz jest inspiracją
plastyczną do kompozycji.

Natomiast inspiracją teologiczną jest świadectwo Jana Chrzciciela
o Jezusie z dzisiejszej Ewangelii:
Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata (J 1,29).

Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym.
Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym (J 1,32-34).

 

baranek-28

Kloc drewna (1/3 obwodu pnia) to pal. Stanowi pionową belkę krzyża. Belkę poziomą tworzy pas różowego marmuru w ścianie ołtarza.

Na pionowym palu położony jest ścięty pęd krzewu winnego (wskazanie ziemskiego rodowodu Jezusa – Potomek Dawida), jak ofiara na ołtarzu.
Kształt pędu przypomina układ ciała Jezusa, złożonego po męce na kolanach Matki (Pieta).

Poinsecja podkreśla człowieczeństwo, gałązka kosodrzewiny – Bóstwo Chrystusa.

 

A oto uzupełnienie świadectwa Jana Chrzciciela przez świadectwo Jana Apostoła, umiłowanego ucznia, jedynego z uczniów, który stał pod krzyżem Jezusa:
A on sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota.
Tam Go ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa
(J 19,17-18).

golgota-8

 

Cienie tej samej kompozycji, rzucone przez oświetlające ją boczne reflektory (realizacja
i zdjęcia z roku 2013, przed wymianą oświetlenia; aktualnie nie do powtórzenia, tym bardziej warta ujawnienia tutaj) same tworzą 2 łotrów, ukrzyżowanych z Jezusem.

Łotr to cień człowieka. Te cienie nie są takie same, podobnie jak i różne były postawy obu łotrów wobec ich własnych krzyży oraz wobec Jezusa.

Co więcej – centralny krzyż dominuje.
Według  uczonych w Piśmie i arcykapłanów żydowskich Jezus był największym łotrem, bo bluźniercą i zwodzącym lud. Jego krzyż jest jedynym krzyżem żywym i Drzewem Nowego Życia, co obok żywego kwiatu i kosodrzewiny podkreśla, że to jest prawdziwy Syn Boży, w którym jest pełnia Bóstwa i Człowieczeństwa.

W krzyżu przy Ołtarzu Ofiary, już bez symboliki, ale wprost, wpatrujemy się  w Baranka Nowej Paschy.

Kompozycja: Hieronim St. Kreis OSB,
zdjęcia: Marcin Marecik

pp17 kor8Obok zdjęcie samej kompozycji ustawionej w tym roku, wykonane przy włączonym oświetleniu obrazu ołtarza głównego i bocznego reflektorka z gzymsu po lewej stronie.
Próby odtworzenia Golgoty przy aktualnym oświetleniu bocznym nie powiodły się.

Kompozycja i zdjęcie: o. Hieronim