4. Niedziela zwykła 2019

Czytania:

Powołanie proroka (Jr 1,4-5.17-19)
Ps 71 (70)
Hymn o miłości (1 Kor 12,31–13,13)
Jezus odrzucony w Nazarecie (Łk 4,21-30)

 

 

 

Cały Hymn o miłości rozpoznajemy w krzyżu Chrystusa.
On sam wyjaśniał uczniom przed swoją męką, że szczytem miłości jest oddać życie, a On – Dobry Pasterz – oddaje
swoje życie za owce, aby miały życie w obfitości, jaką może
dać tylko Bóg, który jest Miłością.

Odrzucenie Jezusa przez swoich w Nazarecie nie zakończyło się strąceniem Go ze skały, jednak już zapowiadało krzyż – godzinę, na którą przyszedł.

 

 

 

 

 

 

Kompozycje na balustradzie (z rozszerzeniem na balustrady boczne) tworzą układ promieni, nawiązujący do obrazu Jezu ufam Tobie.
Bieg promieni podkreślają gałązki bzu ze śpiącymi pąkami. Przy białych kwiatach – także gipsówka.

Jezus uczył nas, abyśmy dobrze czynili tym, którzy nam źle czynią. Sam, nie bacząc na to, że został odrzucony i skazany na haniebną śmierć, otworzył w swoim sercu źródło miłosierdzia dla całego świata.

kompozycje i zdjęcia:
Hieronim St. Kreis OSB