5. Niedziela Wielkanocna 2018

Czytania:
I: Gorliwość nawróconego Szawła (Dz 9,26-31)
Ps 22(21)
II: Miłujmy czynem i prawdą (1 J 3,18-24)
III: Kto trwa w Chrystusie, przynosi owoc obfity (J 15,1-8)

 

W Jerozolimie jest wielu uczniów. Przede wszystkim są Apostołowie. Nawrócony Szaweł próbuje się do nich przyłączyć, ale wszyscy się go boją. Nie wierzą, że jest uczniem.
Przełom następuje gdy przygarnia go Barnaba, prowadzi do Apostołów i daje im świadectwo o jego nawróceniu. Odtąd Szaweł przebywa z braćmi.
Kiedy bracia dowiadują się, że helleniści usiłują zgładzić Szawła, odprowadzają go do Cezarei (dając mu ochronę – miłość czynem i prawdą, do której wzywa Jan w swoim liście) i wysyłają go do Tarsu, skąd pochodził.

Mamy przed oczami krzewy winne, które obudziły się do nowego owocowania.
Od Adwentu trwa rok łaski, który ma w nas wydać nowe owoce. Nie przyniesiemy ich sami z siebie. Sami z siebie nic dobrego nie możemy uczynić. Obfity owoc możemy przynieść, trwając w żywej więzi z Chrystusem – prawdziwym krzewem winnym, którego latoroślami jesteśmy.
Ojciec pielęgnuje krzew winny. Odcina te latorośle, które nie czerpią już soków
z krzewu winnego i uschły. Oczyszcza latorośle żywe, aby przynosiły owoc obfitszy.

 

Kompozycja przy paschale, ze względu na dużą odległość od nawy głównej, otrzymała jaśniejsze lilie różowe (gdy się rozwiną, będą bardziej widoczne na tle czarnego marmuru) i malinowe alstroemerie.
Łuki z gipsówki (żywa i biała jest osadzona w naczyniach z wodą, a jej kształt koryguje łuk z gipsówki suchej, u dołu po prawej stronie paschału, przyczepiony do konstrukcji) podkreślają światło paschału.

 

 

 

 

 

 

 

 

W kompozycji przy krzyżu (blisko balustrady) ton nadają ciemnoróżowe lilie z białymi środkami i białe alstroemerie. Obie kompozycje podkreślają liturgiczne centrum – Ołtarz Ofiary.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstrukcja przy krzyżu wzbogacona o krzew winny (pozostanie do uroczystości
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej) przypomina że – obdarowani swoim
jednostkowym życiem, osobistymi talentami i umiejętnościami – mamy również (od
chrztu) udział w życiu Chrystusa i jesteśmy wezwani, aby w Nim przynieść owoce obfite
i trwałe.
Syn Boży uczestniczący w życiu Ojca, przyjął ludzkie życie, aby mógł złożyć całe swoje życie za nas w dobrowolnej ofierze, pojednać nas z Ojcem i obdarować nas Bożym życiem, a nasze człowieczeństwo doprowadzić do pełni w domu Ojca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompozycje na balustradzie zmieniają tonację na złotą (żółte lilie i złote alstroemerie), podyktowaną przez figurę Zmartwychwstałego, z małymi akcentami różowymi (lilie
i alstroemerie) i białymi (róże).
Reszta jest milczeniem, ale kto ma oczy do patrzenia – zobaczy sam i przyzna że milczenie wystarczy, i nie jest wcale brakiem.

Kompozycje i zdjęcia:
Hieronim St. Kreis OSB