5. Niedziela zwykła 2017

Czytania:
I: Światło dobrych uczynków (Iz 58,7-10)
Ps 112(111)
II: Nauczanie św. Pawła (1 Kor 1,16-31)
III: Wy jesteście światłem świata (Mt 5,13-16)

 

Jasne, dobre słowa mogą być umocnieniem, ale mogą być tylko pusta deklaracją. Dzielenie swego chleba z głodnym, wprowadzenie do domu biednych i tułaczy, przyodzianie nagiego, nakarmienie duszy przygnębionej – to czyny, których światło samo się broni, o ile świeci przez nie miłość.
Jezus wzywa: Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
Szaweł potknął się o tajemnice krzyża. Ten sam krzyż stał się fundamentem nauczania św. Pawła, Apostoła narodów. To nie o nauczanie mądrości ludzkiej tu chodzi, ale
ukazywanie ducha i mocy Bożej.

 

pp kor8

Niebieskie tło, ciemnepp2 kor8
u góry i rozjaśniające
się dołu, daje dobry
kontrast.
Na tym tle świecą
nawet same naczynia:
wysoki i niski bambus.

Tym bardziej świecąpp3 kor8
osadzone w naczyniach
jasne pióropusze
suchych traw, kwiaty
i gałązki gipsówki.

Gałązki kosodrzewiny, zwłaszcza w rozjaśnionej części tła, wzmacniają kontrast
i podkreślają światło jasnych elementów.
Równocześnie sygnalizują ukrytą obecność Bożej łaski.

 

krzyz kor8Pod krzyżem nie pojawia się nic nowego,krzyz2 kor8
tylko moc czasu
łaski (Kairos), który otwiera pąki kwiatów
lilii i z ich płatków wydobywa światło.

Zdumiewa nas nieustannie hojność
Boga, miłośnika życia, który ulotne
kwiaty przyodziewa w przepych
większy od szat króla Salomona.
krzyz3 kor8
Zdumiewa nas moc Boga, który wielkie
rzeczy tworzy prostymi środkami,
pomnażając dobro, dając nowe życie.

Najbardziej zdumiewa nas, że Jego
zwycięstwo pojawia się tam, gdzie świat widzi odwrotnie i czyta tylko klęskę: więdnie kwiat, ziarno obumiera…

Aby powstało nowe nasiono, pojawił się plon.

 

bll kor8

blp kor8

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia z liliami w pąkach zostały wykonane w piątek rano. Obiecuję ponowną sesję zdjęciową i uzupełnienie materiału na stronie, gdy w kompozycjach otworzą się lilie.

bll2 kor8

blp2 kor8

Ostatnia odsłona, to
zdjęcia z 6 lutego.

Rozwiniętych kilka
więcej lilii, ale już
przyszedł czas, aby
usunąć większość
białych anturium.

Doszła jeszcze kompozycja
w kaplicy Niepokalanej.
Męczennicy japońscy:
Paweł Miki i towarzysze.

bll3 kor8

blp3 kor8

nmp kor8Kompozycje i zdjęcia:
Hieronim St. Kreis OSB