6. Niedziela Wielkanocna 2017

Czytania:
I: Apostołowie wkładali ręce, a wierni otrzymywali
Ducha Świętego
(Dz 8,5-8.14-17)
Ps 66(65)
II: Znaczenie śmierci Chrystusa (1 P 3,15-18)
III: Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy (J 14,15-21)

 

 

 

 

Maj. We wnęce barokowego ołtarza głównego stoi kopia Ikony Częstochowskiej. Przed nią niewielka kompozycja – akcent życia, aby nie przesłaniać wymowy samej Ikony.
Żółte lilie łączą się kolorystycznie z aureolami Maryi i Jezusa, alstroemerie z kolorem szaty Jezusa i podbicia płaszcza Maryi.

 

 

 

 

 

Kwiaty przy Paschale nawiązują do koloru samej świecy
i powtarzają kolory przy Ikonie. Tak dają wrażenie
rozszerzenia światła, promieniującego od Ikony
w centrum kościoła.

 

W tę niedzielę jest pierwsza Komunia Święta dzieci,
dlatego zasadnicze skupienie uwagi na Ołtarzu Ofiary
i krzyżu ołtarzowym oraz na balustradzie, przy której
wierni przyjmują Komunię.

 

Przy stopie krzyża ołtarzowego prześwituje kolor
czerwony i różowy (nawiązanie do Krwi, wypływającej
z otwartego Serca Jezusowego).

Po prawej stronie krzyża schodzi strumień biały (woda).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy figurze Zmartwychwstałego Chrystusa na balustradzie kwiaty biegną schodzącym łukiem w stronę Ołtarza Ofiary.

Po prawej stronie balustrady dużo krótszy łuk, scalający centrum, podnosi się od strony Ołtarza Ofiary w górę po prawej stronie.

 

Dyskretna obecność kwiatów przy tabernakulum rozjaśnia kaplicę Najświętszego Sakramentu.

 

Podobnie jest w kaplicy Niepokalanej, gdzie kompozycja łączy się z krzyżem w centrum ołtarza.

 

 

Na ogół dekoracje kościoła na  pierwszą Komunię dzieci trzymają się bieli.
W kościele tynieckim, gdzie dużo jest czerni
(marmur), zastosowanie czystej bieli daje
efekt czarno-biały.

Dyskretne wprowadzenie koloru w osi centralnej podkreśla biel zastosowanych kwiatów, równocześnie pozwala zauważyć oczekiwanie na Zesłanie Ducha Świętego, obecne w czytaniach liturgicznych niedziel Okresu Wielkanocnego przed Pięćdziesiątnicą.

Kompozycje i zdjęcia:
Hieronim St. Kreis OSB