6. Niedziela Wielkanocna 2018

Czytania:
I: Powołanie pogan do Kościoła (Dz 10,25-26.34-35.44-48)
Ps 98(97)
II: Bóg jest miłością (1 J 4,7-10)
III: Przykazanie miłości (J 15,9-17)

 

Wtedy Piotr przemówił: „Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie”.
Gdy Piotr kończył mowę-katechezę o Jezusie Chrystusie, Duch Święty zstąpił na słuchających nauki w domu Korneliusza. Wtedy odezwał się Piotr: „Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my? I rozkazał ochrzcić ich
w imię Jezusa Chrystusa”
.

W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.

 

W pełni rozwinięte kwiaty
przy paschale zachowują
koloryt z poprzedniego
tygodnia, wyznaczony
przez różowe lilie
i malinowe alstroemerie.
Mocne kolory nawiązują
do świadectwa mocnej
miłości Jezusa aż do
końca, potwierdzonego
na krzyżu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompozycja przy krzyżu ołtarzowym wprowadza nowe kolory, rozciągnięte na krańce balustrady. Białym liliom towarzyszą białe tulipany i jasnoróżowe alstroemerie.
Intensywnie pomarańczowe lilie otrzymują wsparcie jasnopomarańczowych alstroemerii i tulipanów.
Zmiana kolorów na pierwszym planie akcentuje mocne światło i ciepło, promieniujące
z nowego przykazania miłości wzajemnej, tak jak Ja was umiłowałem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompozycje i zdjęcia: Hieronim St. Kreis OSB