6. Niedziela zwykła 2019

Czytania:
I: Błogosławiony, kto pokłada ufność w Bogu (Jr 17, 5-8)
Ps 1
II: Zmartwychwstanie Chrystusa podstawą naszej wiary (1 Kor 15,12.16-20)
III: Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom (Łk 6,17.20-26)

 

Dla Jeremiasza i autora Psalmu 1 wspólnym obrazem błogosławionego męża jest drzewo zasadzone nad wodą. Z tym obrazem łączy się obfite owocowanie i skuteczne działanie. Dobra materialne były dla Izraelitów znakiem błogosławieństwa Bożego.

Jeremiasz obraz przeklętego męża widzi w dzikim krzaku rosnącym na stepie; w ziemi słonej i bezludnej.
Psalm 1 grzesznikom przypisuje obraz plewy rzucanej przez wiatr. Po grzesznikach znika ślad.

Przypomina się pouczenie Mojżesza o dwóch drogach, dane Izraelitom (zob. Pwt 30,15-20).

 

Jezus zestawia cztery błogosławieństwa i cztery biada.
Dla Jego słuchaczy to dość zaskakująca nauka, bo błogosławionych widzi w ubogich, głodujących, płaczących, oraz znienawidzonych, wyłączonych spośród Izraela, zelżonych i wzgardzonych z Jego powodu – zatem spadkobierców losu proroków.

Cztery biada dotyczą: bogaczy, sytych, śmiejących się, oraz żądnych próżnej chwały, goniących za popularnością, szukających pochlebstw – spadkobierców fałszywych proroków.

 

 

 

 

 

 

Kompozycja przy krzyżu ołtarzowym
(konstrukcja powyżej) ukazuje zawsze
otwarte Źródło życia.

 

Tu biorą początek sakramenty święte – owoce krzyża i zmartwychwstania Chrystusa.
Siłę nowego życia obrazują kwiaty, owoce dziurawca i otwierające się nowe pąki na gałązkach bzu.

 

Ta kompozycja, skierowana w stronę ołtarza i krzyża, wskazuje na życie,
ściśle związane z Chrystusem.

Jej rysunek wyznaczają pędy krzewu
winnego, wpisane w dość ciasną przestrzeń (obraz z boku).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z prawdziwym krzewem winnym utożsamiał się Chrystus (zob. J 15,1-11).

Chrystus – Pan Zmartwychwstały nieustannie żyje i owocuje, jednak zimą zawieszenie winogron na suchych pędach (technicznie możliwe), zagubi niezbędny udział żywych
latorośli
w owocowaniu krzewu winnego.
Dlatego pozostajemy tylko przy znaku krzewu winnego, skierowanego w stronę liturgicznego centrum, a w wypełnieniu kompozycji nawiązujemy ogólnie do owocowania męża błogosławionego, i kwiatom asystują gałązki dziurawca z owocami.

 

 

 

 

 

Naczynia ustawione po tej stronie
balustrady, to świadomy kontrast.

 

W wysokim naczyniu są widoczne rurki do osadzenia kwiatów, ale w nim i w stojącej obok niego szali – nie ma nawet wody.

Modlitwa pustych rąk ubogich Izraela, pokładających całą nadzieję w Bogu?
Mocne wezwanie, by nie zmarnować życiowych szans?
Oby nie bilans pustego życia.

Kompozycje i zdjęcia:
Hieronim St. Kreis OSB