8. Niedziela zwykła 2017

Czytania:
I: Bóg nie opuszcza swego ludu (Iz 49,14-15)
Ps 62(61)
II: Bóg jest sędzią, nie sądźcie przedwcześnie (1 Kor 4,1-5)
III: Ufność w Opatrzność Bożą (Mt 6,24-34)

 

Zapewnienie Boga: A nawet gdyby ona [matka] zapomniała o swoim niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona, Ja nie zapomnę o tobie.

Jezus mówi: Przypatrzcie się ptakom w powietrzu; przypatrzcie się liliom na polu – one są świadkami Bożej opieki nad stworzeniem. Dlatego Jezus wzywa nas, abyśmy nie naśladowali myślenia i postępowania pogan.
Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro

Poświęć trochę czasu i przeczytaj uważnie drugie czytanie. Porównaj obraz Boga sędziego, jaki kreśli św. Paweł, z twoim własnym obrazem Boga.

 

 

Na zielonym tle, na jednej podkładce ze sklejki
w naturalnym kolorze drzewa, stoi niska zielona szala ceramiczna, a w niej – miały być osadzone lilie, ale zamówienie nie pomogło, nie ma – są po dwa pędy alstroemerii (zwanej lilią Inków)
w jasnożółtym i nieco cieplejszym kolorze, osadzone jakby rosły w polu oraz jedna Protea cesarska.

Kwiaty nie patrzą na nas – jak dzieci w kolonijnym wagonie, z nosami spłaszczonymi na szybie, patrzą na mijany krajobraz – ani przed nami nie uciekają.

Stoją jak wyrosły, skąpane światłem padającym z góry. Pełne spokoju, dostojne, jak na królewskie kwiaty przystało.
Nie uprzędły swoich szat, a ich przepych zaćmiewa królewskie szaty króla Salomona.

Jak często próbuję posłuchać świadectwa stworzenia o Stwórcy? Dzisiaj Jezus daje nam lekcję słuchania Ewangelii rosnącej w polu.

 

 

Najbliżej krzyża osadzone są
konary i latorośle winnego krzewu
z różowymi winogronami oraz Protea cesarska.

Dalej, w otoczeniu zieleni (dwie odmiany Ruscusa i Gaultheria shaloon), schodzi w dół po konstrukcji skały alstroemeria żółtopomarańczowa i ciemnoróżowa.

 

Kwiaty przy krzyżu ołtarzowym, to uzewnętrzniony blask
dziękczynienia i adoracji, który pozostanie w kościele do końca nabożeństwa czterdziestogodzinnego nabożeństwa.

Kompozycje i zdjęcia:
Hieronim St. Kreis OSB