Adwent 2017

1. Niedziela Adwentu

Pierwsza niedziela Nowego Roku Liturgicznego
(cykl niedzielny czytań – rok B; cykl powszedni czytań – rok II).

Czytania:
I. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił (Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7)
Ps 80 (79)
II. Oczekujemy objawienia się Jezusa Chrystusa (1 Kor 1,3-9)
III. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie Chrystusa (Mk 13,33-37)

 

8 grudnia
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Czytania:
I: Obietnica odkupienia (Rdz 3,9-15)
Ps 98(97)
II: Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata (Ef 1.3-6.11-12)
III: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą (Łk 1,26-38)

 

2. Niedziela Adwentu

Czytania:
I. Przygotujcie drogę dla Pana (Iz 40,1-5.9-11)
Ps 85 (84)
II. Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi (2 P 3,8-14)
III. Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu (Mk 1,1-8)

 

3. Niedziela Adwentu

Czytania:
I. Ogromnie weselę się w Panu (Iz 61,1-2a. 10-11)
Łk 1,46-55
II. Przygotujcie duszę i ciało na przyjście Pana (1 Tes 5,16-24)
III. Jan Chrzciciel przygotowuje drogę Panu (J 1,6-8. 19-28)

 

4. Niedziela Adwentu

Czytania:
I. Królestwo Dawida będzie trwało wiecznie (2 Sm 7,1-5. 8b-12. 14a-16)
Ps 89(88)
II. Tajemnica ukryta dla dawnych wieków, teraz została objawiona (Rz 16,25-27)
III. Maryja pocznie i porodzi Syna (Łk 1,26-38)

 

Wspólnota mnisza w Tyńcu, jak zwykle, w nowy rok liturgiczny wchodzi przez swoje rekolekcje. Prosimy o modlitwę, aby ten czas odnowy pogłębił naszą więź z Bogiem
i umocnił nas w służbie Bogu i ludziom.

Zniknęła dekoracja przy krzyżu ołtarzowym i tak zostanie przez trzy niedziele Adwentu. Uroczystość Narodzenia Pańskiego wypadnie w tym roku w poniedziałek po 4. Niedzieli Adwentu (zatem Wigilia już w niedzielę), dlatego w środę 3. tygodnia Adwentu przy krzyżu wyrośnie ponownie konstrukcja i zaczną się stopniowe zmiany, aby na sobotę już stanęła pełna dekoracja.

 

 

 

 

 

W tym roku jedynym znakiem, pozostanie najważniejszy znak Adwentu – świeca roratna,
postawiona na ołtarzu w kaplicy Niepokalanej.

o. Hieronim OSB