Chrzest Pański 2019

Czytania:

Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie (Iz 42,1-4.6-7)
Ps 29(28)
Jezus został namaszczony Duchem Świętym (Dz 10,34-38)
Chrzest Jezusa (Łk 3,15-16.21-22)

 

W kompozycji przy krzyżu
ołtarzowym Chrzest Pański,
przyjęty przez Jezusa przed
rozpoczęciem działalności
publicznej, jest ukazany
symbolicznie.

Sosna wisząca w powietrzu
(przywiązana do drzewca
krzyża) – obrazuje głos Ojca
z nieba: Tyś jest mój Syn
umiłowany, w Tobie mam
upodobanie
(Łk 3,22).

Ponad wodami głos Pański,
Pan ponad wód bezmiarem!
głos Pana potężny,
głos Pana pełen dostojeństwa!
Ps 29(28),3-4

 

Z głębi kościoła jest widoczny
biały cyklamen pomiędzy
gałązkami sosny z igłami.
Ten kwiat (symbol Ducha
Świętego, zstępującego
na Jezusa jak gołębica
)
przynagla do podejścia bliżej
(do balustrady) i doczytania kompozycji do końca.

 

 

 

 

Teraz można zobaczyć
czerwoną poinsecję (Jezus)
stojącą na stopie statywu
trzymającego krzyż,
pomiędzy gałązkami sosny
osadzonymi poziomo – wody
Jordanu
.

 

Cała kompozycja, przedstawiona w opisanych elementach, skupia zatem naszą uwagę na objawieniu się Trójcy Przenajświętszej nad Jordanem.

 

Nad kompozycją dominuje krzyż
ołtarzowy.
Nie chodzi zatem tylko o wizualne
powtórzenie sytuacji z Chrztu
Pańskiego.

W miejscu Jana Chrzciciela staje Kościół, nowy świadek objawienia się Trójcy nad Jordanem.

Kościół jednak widzi więcej niż Jan, bo w krzyżu ołtarzowym widzi (już
zrealizowane) świadectwo Jana
o Baranku Bożym i proroctwo Izajasza, obejmujące całą publiczną działalność Sługi – Syna
Bożego.

Dlatego część gałęzi sosny podnosi
się po prawej stronie w kierunku krzyża. Bóg Ojciec wskazuje nam
Jednorodzonego Syna, w którym ma upodobanie.

Na Górze Przemienienia Ojciec powtarza swoje świadectwo przed męką Syna, dodając nakaz: Jego słuchajcie.
Właśnie dlatego, że Jezus wypełnia Prawo do końca, dając swoje życie za nas, jest Żywym Prawem i należy Mu się takie posłuszeństwo, jakiego Bóg domagał się od Izraela wobec Prawa, aby mieli życie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompozycje na krańcach balustrady mają dwie warstwy.
W górnej warstwie dominują elementy suche: trawy, trzciny, gipsówka. To obraz zarośli nad rzeką, przyprószonych śniegiem o tej porze roku.
W dolnej warstwie dochodzą jednak do głosu: żywe kwiaty frezji, róż, alstroemerii i lilii, zielone liście golterii, aspidistry i zielonosrebrzyste liście eukaliptusa. To obraz dynamiki nowego życia, które przynosi nam Jezus Chrystus – Emmanuel.

kompozycje i zdjęcia:
Hieronim St. Kreis OSB