DROGI PANA I JEGO LUDU

rekolekcje weekendowe z tyniecka ikebaną

 

Bóg przez cały rok idzie z nami, prowadzi z nami nieustannie zbawczy dialog:

karmi nas swoim Słowem
umacnia łaską
przez swojego Ducha kieruje przemianę naszego życia do pełni.

 

Im mocniejsza staje się nasza więź z Bogiem, tym głębiej doświadczamy Kościoła, jako wspólnoty życia, wiary, nadziei i miłości, w której pielgrzymujemy do Domu Ojca.

Te rekolekcje są dla tych, którzy chcą znaleźć impuls do podjęcia dialogu z Bogiem przez cały rok, nie tylko w Wielkim Poście czy jeszcze dodatkowo (bo już nie w każdej parafii) w Adwencie – zatem przed wielkimi świętami.

W Eucharystii ciągle odkrywamy, że historia dialogu Boga z człowiekiem jest dużo dłuższa niż historia samego Kościoła. Czytania ze Starego Testamentu przypominają, że dialog Boga z człowiekiem zaczął się od dzieła stworzenia, rozwijał się przez czasy patriarchów znaczone przymierzami, nabrał intensywności w historii Izraela, aż znalazł kulminację w zbawczym dziele Słowa Wcielonego, Jezusa Chrystusa i trwa w Kościele.

Chrystusowi przychodzącemu w ciele, drogę torowali ludzie prowadzeni przez Ducha Świętego: Zachariasz, Elżbieta, ich syn Jan Chrzciciel, Symeon, oczekujący pociechy Izraela i Anna służąca Bogu w świątyni, Maryja Dziewica i Józef, Jej mąż.

W Adwencie i Bożym Narodzeniu pojawia się ważne światło, które będzie szło z nami przez cały rok. Najpełniej wyraża je początkowy etap Drogi Maryi, w której Kościół odnajduje ważny rys swojej drogi. Wspomnimy także Drogę Józefa, męża Maryi. Biblijne ślady św. Józefa kończą się bardzo szybko, ale Maryja przejdzie drogę dużo dłuższą. Będziemy zbierać kolejne lekcje.

Zasadniczo jednak od Adwentu do Pięćdziesiątnicy wpatrujemy się w Drogę Chrystusa Pana od tajemnicy Wcielenia Syna Bożego, przez Jego ziemskie życie, nauczanie, mękę i śmierć na krzyżu, zmartwychwstanie i powrót do Ojca. Tu nie chodzi o przyglądanie się Zbawicielowi z boku, ale o uczestniczenie w Jego drodze, podobnie jak szli za Nim uczniowie. Chrystus jest nieustannie w centrum naszej uwagi. On bowiem jest drogą Ojca do nas i naszą drogą do Ojca.

 

Droga Pana obejmuje w naszych rekolekcjach 3 części:

Część 1a. Od Adwentu do Objawienia Pańskiego
                (Tomik 1 a – czas jednostki: koniec października/listopad;
                Tomik 1 b – materiał do osobistej pracy).
Część 2. Chrzest Jezusa i okres od Wielkiego Postu do Wielkanocy
                (czas: koniec stycznia/luty).
Część 3. Od oktawy Wielkanocy do Pięćdziesiątnicy
                (czas: po oktawie).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od Trójcy Przenajświętszej do Chrystusa Króla Wszechświata naszą uwagę skupia Droga Kościoła. Znając owoce Paschy Pana, widząc działanie Jego łaski w świadectwie świętych oraz wsparci ich wstawiennictwem, współpracujemy z Bożą łaską idąc przez ziemię, oczekując przyjścia Chrystusa i Jego królestwa w chwale. Nie słyszymy nowych nauk.
Wracamy do słów i znaków Jezusa znanych już z Ewangelii, aby Słowo Jezusa głębiej zapadło w naszą pamięć, serce; przemieniło nasze widzenie rzeczywistości, nasze własne postawy i życie. To – idąc za obrazową inspiracją Ojca Świętego Franciszka – czas pisania Ewangelii naszym życiem.

Warto przypomnieć, że liturgiczny kolor okresu zwykłego to zieleń – kolor Ducha Świętego, to On dokonuje w nas dzieła uświęcenia, prowadzi nas do pełni prawdy, aż nauczy nas wszystkiego. W tej nauce nie chodzi tylko o wiedzę religijną, ale o ściśle
z nią połączoną – praktykę życia wiarą.

 

Droga Kościoła obejmuje następne 2 części:

Część 4. Od Przenajświętszej Trójcy do Matki Bożej Częstochowskiej
                (czas: lipiec).
Część 5. Od września do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
                (czas: wrzesień).

 

 

 

 

 

 

Z przesłania teologicznego kolejnych okresów roku liturgicznego wydobywamy istotne wskazania dla naszego osobistego życia chrześcijańskiego.

Pomagać nam będzie tyniecka ikebana – przekład orędzia Liturgii Słowa na obraz (liturgiczne kompozycje kwiatowe z kościoła w Tyńcu).
To jeden ze sposobów zauważenia, że Bóg także przez swoje dzieła stworzone, o które się troszczy, nieustannie dobija się do naszego umysłu i serca. Czeka na naszą wolną odpowiedź na Jego bezgraniczną i bezwarunkową miłość do nas, objawioną w pełni
w Jego Synu, Jezusie Chrystusie.

 

 

 

 

Uzupełnienie obejmie jedną uroczystość i kilka świąt (styczeń–luty); po nich nastąpią niedziele zwykłe od drugiej do ósmej, zatem część okresu zwykłego po Chrzcie Pańskim do rozpoczęcia Wielkiego Postu.

Numeracja wskazuje miejsce tomiku w serii.

 

Terminy 1. edycji rekolekcji:

Część 1. 10-12.11.17 – odwołana
Część 2. 23-25.02.18 – zrealizowana
Część 3. 13-15.04.18 – odwołana
Część 4. 13-15.07.18 – odwołana
Część 5. 14-16.09.18 – odwołana

Terminy 2. edycji rekolekcji:

Część 1. 9-11.11.18 – odwołana
Część 2. 15-17.02.19 – zrealizowana
Część 3. 3-5.05.2019 – zrealizowana
Część 4. 12-14.07.2019 – odwołana
Część 5. 13-15.09.19 – odwołana

prowadzący: o. Hieronim St. Kreis OSB

 

DROGI PANA I JEGO LUDU rekolekcje weekendowe
z tyniecka ikebaną
– materiały rekolekcyjne do poszczególnych części, w formie
osobnych tomików – TYNIEC Wydawnictwo  Benedyktynów

 

Jest zrozumiałe, że nie każdego będzie stać na pięć przyjazdów do Tyńca w ciągu jednego roku. Nie ma takiej konieczności.
Uczestnictwo w Tyńcu (w jednostkach opuszczonych) można przenieść na kolejną edycję rekolekcji w następnym roku.

 

Koszt: 130 zł + koszt pobytu i wyżywienia

 

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

Zapisz się:
tel. (0-12) 688 54 50, rezerwacje@jg.benedyktyni.com