Kwiaty w liturgii

Kompozycja jest liturgiczna
nie wtedy, gdy stoi w kościele podczas liturgii,
ale tylko wtedy,
gdy liturgia jest źródłem, z którego kompozycja bierze początek
i morzem, w którym znajduje ona najpełniejszy sens.

czytania liturgiczne > orędzie > kompozycja
Ewangelia > głoszona > kwiatami

  • kwiaty nie zastępują liturgii
  • nie konkurują lecz współpracują z innymi elementami wystroju sakralnego wnętrza
  • podkreślają i służą misterium, które w liturgii się dokonuje
  • na tym misterium koncentrują uwagę
  • podprowadzają na spotkanie z Bogiem żywym: Stwórcą, Zbawicielem, Uświęcającym
Hieronim St. Kreis OSB

Temat I. Kwiaty w liturgii

Kwiaty w liturgii to najważniejsze pole aktywności tynieckiej ikebany (tynike), pielęgnowane w trzech formach:

1. Kompozycje budowane do liturgii w kościele tynieckim.

Te kompozycje są budowane do liturgii według założeń tynieckiej ikebany,
dostosowanych do wymagań określonych w Nowym ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego 2002, Rozdział V:
Urządzenie i wystrój kościoła1
do sprawowania Eucharystii.

Zobacz więcej: tynike
Temat I: rozwinięcie >
oraz tynike Temat V: e-book Kwiaty przy ołtarzu – dar
i modlitwa, 
tom 1 i 2 

2. Warsztaty tynieckiej ikebany

Udokumentowane warsztaty (zdjęcia i komentarz)2
wprowadzają w podstawowe założenia ikebany
tynieckiej, stosowane do kompozycji budowanych
w przestrzeni liturgicznej oraz w domowym zaciszu.

Zobacz więcej: tynike
Temat I: rozwinięcie >

3. Sesja: Teologia w kwiatach

3

Pełny cykl sesji składa się z trzech części (A-C)
i obejmuje łącznie cały rok liturgiczny.

Zobacz więcej: tynike
Temat I: rozwinięcie >

W tym polu aktywności kompozycje tynieckiej
ikebany obrazują zbawczy dialog Boga
z człowiekiem, który toczy się szczególnie intensywnie przez cały rok, w liturgii sprawowanej we wspólnocie Kościoła. Sesja skupia uwagę uczestników na odczytaniu teologicznego znaczenia kompozycji.