Kwiaty w liturgii

Kompozycja jest liturgiczna
nie wtedy, gdy stoi w kościele podczas liturgii,
ale tylko wtedy,
gdy liturgia jest źródłem, z którego kompozycja bierze początek
i morzem, w którym znajduje ona najpełniejszy sens.

czytania liturgiczne > orędzie > kompozycja
Ewangelia > głoszona > kwiatami

  • kwiaty nie zastępują liturgii
  • nie konkurują lecz współpracują z innymi elementami wystroju sakralnego wnętrza
  • podkreślają i służą misterium, które w liturgii się dokonuje
  • na tym misterium koncentrują uwagę
  • podprowadzają na spotkanie z Bogiem żywym: Stwórcą, Zbawicielem, Uświęcającym
Hieronim St. Kreis OSB
 
 

Kwiaty w liturgii to najważniejsze pole aktywności tynieckiej ikebany (tynike).

Kompozycje w kościele tynieckim są budowane do liturgii według założeń tynieckiej ikebany, dostosowanych do wymagań określonych w Nowym ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego 2002, Rozdział V: Urządzenie i wystrój kościoła do sprawowania Eucharystii.

Fundamentem kompozycji jest zawsze orędzie liturgiczne, wpisane w czytania
i modlitwy mszalne, w przesłanie poszczególnych okresów roku liturgicznego.

Starsze kompozycje są dostępne w Archiwum.
Kompozycje z aktualnego roku liturgicznego są podane na stronie głównej.