Kwiaty w liturgii

Kompozycja jest liturgiczna
nie wtedy, gdy stoi w kościele podczas liturgii,
ale tylko wtedy,
gdy liturgia jest źródłem, z którego kompozycja bierze początek
i morzem, w którym znajduje ona najpełniejszy sens.

czytania liturgiczne > orędzie > kompozycja
Ewangelia > głoszona > kwiatami

  • kwiaty nie zastępują liturgii
  • nie konkurują lecz współpracują z innymi elementami wystroju sakralnego wnętrza
  • podkreślają i służą misterium, które w liturgii się dokonuje
  • na tym misterium koncentrują uwagę
  • podprowadzają na spotkanie z Bogiem żywym: Stwórcą, Zbawicielem, Uświęcającym
Hieronim St. Kreis OSB
 
 

Temat I. Kwiaty w liturgii

Kwiaty w liturgii to najważniejsze pole aktywności tynieckiej ikebany (tynike).

Kompozycje budowane do liturgii w kościele tynieckim.

Te kompozycje są budowane do liturgii według założeń tynieckiej ikebany,
dostosowanych do wymagań określonych w Nowym ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego 2002, Rozdział V: Urządzenie
i wystrój kościoła1 do sprawowania Eucharystii.

Zobacz więcej: tynike
rozwinięcie >
oraz tynike Temat V: e-book Kwiaty przy ołtarzu – dar
i modlitwa, 
tom 1 i 2

Fundamentem kompozycji jest zawsze orędzie
liturgiczne, wpisane w czytania i modlitwy mszalne, w przesłanie poszczególnych okresów roku liturgicznego. 

 

Warsztaty tynieckiej ikebany

Udokumentowane warsztaty (materiał archiwalny)2
były okazją do poznania podstawowych założeń
ikebany tynieckiej, stosowanych do kompozycji budowanych w przestrzeni liturgicznej i domowym zaciszu; 

Zobacz więcej: tynike
rozwinięcie >

Warsztaty dawały wprowadzenie w stosowane techniki i możliwość ćwiczenia umiejętności w zakresie budowania stylów podstawowych i ich wariantów.

 

Sesja: Teologia w kwiatach

3

Pełny cykl sesji składa się z trzech części (A-C)
i obejmuje łącznie cały rok liturgiczny (materiał
archiwalny).

Zobacz więcej: tynike
rozwinięcie >

W tym polu aktywności kompozycje tynieckiej
ikebany obrazują zbawczy dialog Boga
z człowiekiem, który toczy się szczególnie intensywnie przez cały rok, w liturgii sprawowanej we wspólnocie Kościoła. Sesja skupia uwagę uczestników na odczytaniu teologicznego znaczenia kompozycji.

 

Rekolekcje: DROGI PANA I JEGO LUDU

Na czytaniach mszalnych oparte są rekolekcje,
obejmujące cały rok liturgiczny (5 jednostek).
Zebrane zdjęcia i komentarze do kompozycji
liturgicznych stanowią cenne uzupełnienie
rozważań. 

Zobacz więcej: tynike
Rekolekcje

Na tym polu interesuje nas przełożenie teologicznych treści na osobiste życie wiarą
i pogłębienie dialogu z Bogiem.

Jest zrozumiałe, że nie każdego będzie stać na pięć przyjazdów do Tyńca w ciągu jednego roku. Nie ma takiej konieczności.

Materiały pomocnicze do poszczególnych jednostek będą wydrukowane w osobnych tomikach, z których można korzystać u siebie, włączając się pełniej w uczestnictwo w liturgii we własnej parafii.
Uczestnictwo w Tyńcu (w jednostkach opuszczonych) można przenieść na kolejną edycję rekolekcji w następnym roku.