Najświętszej Trójcy 2018

Czytania:
I: Bóg jest jeden (Pwt 4,32-34.39-40)
Ps 33(32)
II: Otrzymaliście ducha przybrania za synów (Rz 8,14-17)
III: Chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego (Mt 28,16-20)

 

W niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego liturgia skupia naszą uwagę na tajemnicy Najświętszej Trójcy. Bóg jest jeden. Tak objawił się Mojżeszowi i tak wierzył Izrael.
Chrześcijanie, zachowując wiarę w jednego Boga, uznają także jedność Osób Bożych – Ojca i Syna i Ducha Świętego – największą tajemnicę wiary. To nie jest nasz ludzki wynalazek.
Bez objawienia się Boga jako wspólnoty (communio) Osób Bożych w Nowym Testamencie, skończylibyśmy na temacie tajemniczej gościny u Abrahama (w różnych wersjach), bez dojścia do Ikony Trójcy Rublowa.

 

W kompozycji przy krzyżu ołtarzowym (obróconym już stroną ukrzyżowania w kierunku nawy głównej) gałąź czerwonej leszczyny, która stała na Pięćdziesiątnicę po lewej stronie
balustrady, teraz stoi obrócona bokiem po prawej stronie ołtarza.
Obejmuje krzyż i kieruje naszą uwagę na ołtarz.

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego:
«Panem jest Jezus» (por. 1 Kor 12,3b).

 

Kompozycje na balustradzie tworzą
z krzyżem nierozerwalną całość.
Jałowiec chiński zastosowany przy krzyżu i na balustradzie wyznacza zielony trójkąt.
Zieleń jałowca wzbogacają liście bergenii i kilku odmian funkii.

Cały trójkąt i kolor żółto-zielonych alstroemerii (występują tylko po lewej stronie balustrady) – symbolizuje niewidzialnego Ojca (zob. J 6,65).

Ojciec posłał Syna, aby zbawił
świat (belki krzyża po stronie
ukrzyżowania są zielone).
W tym kontekście kolor belek
krzyża podkreśla pochodzenie Syna od Ojca.

Od stopy krzyża do naczynia przy ołtarzu schodzą różowe
alstroemerie i gałązki dziurawca z czerwonymi owocami – niewyczerpane źródło życia tryskające z otwartego serca
Chrystusa.

Duch Święty (czerwona leszczyna przy krzyżu i złote
alstroemerie po prawej stronie balustrady) daje
świadectwo o Synu, oświecając nasze umysły i serca.

W liturgii objawia się współdziałanie Osób Najświętszej
Trójcy w dziele stworzenia, zbawienia i uświęcenia ludu Bożego.

 

kompozycje i zdjęcia: Hieronim St. Kreis OSB