Objawienie Pańskie 2017

Czytania:
I. Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą (Iz 60,1-6)
Ps 72(71)
II. Poganie są uczestnikami zbawienia (Ef 3,2-3a. 5-6)
III. Pokłon Mędrców ze Wschodu (Mt 2,1-12)

W szopce (druga odsłona) zmiany podyktowane biblijnym opisem pokłonu Mędrców. To już nie grota, ani szałas-stajnia. Zniknęły zwierzęta, odeszli pasterze. Jest około 2 lata po hołdzie pasterzy.
Mędrcy ze Wschodu szukający nowonarodzonego króla żydowskiego, przyprowadzeni przez gwiazdę, wchodzą do wskazanego przez nią domu i znajdują Dziecię z Matką Jego Maryją. Upadają na twarz i oddają  Mu pokłon oraz składają przyniesione dary: złoto, kadzidło i mirrę.

Aby przedstawić zmianę miejsca, z podestu szopki zostaje usunięta słoma. Na podeście jest rozłożony dywan. To ślad dawnej świetności domu Dawidowego. Dywan jest stary, ma wygasłe barwy (chociaż na zdjęciu wygląda dużo lepiej). Rodzina jest uboga.

gwiazda-kor28

Na mensie ołtarza pas słomy (dach), opada w dół niemal w centrum podestu.
Z mensy ołtarza wysuwa się do przodu kawałek pnia świerka syberyjskiego z kroplami zastygłej żywicy we wszystkich polach cięć bocznych gałęzi i szczytu pnia.
Ta największa kolia z żywicy (gwiazda), jest umieszczona nad głową Dziecięcia.

Dla rozwiania wszelkich wątpliwości, obok niej świeci przebarwiona na biało poinsecja oraz jaskier japoński z kłębuszkami pełnymi nasion.

jm-kor8

 

 

 

 

Ewangelia nie wspomina o Józefie, skupia uwagę na Dziecięciu i Jego Matce, dlatego figura św. Józefa stoi na drugim planie. Lekko cofnięta za figurę Maryi nie rzuca się w oczy.

 

jezus-kor8Dziecię Jezus nie leży na sianie w żłobie, ale spoczywa na swoim łóżeczku, okrytym wzorzystą tkaniną (czerwony obrus ołtarzowy), na której jest położone płótno przypominające korporał mszalny.
Jezus jest Skarbem tego domu.

Korporał nawiązuje do modlitwy nad darami
z uroczystości Objawienia Pańskiego: Wszechmogący Boże, wejrzyj łaskawie na dary swojego Kościoła, + nie są już nimi złoto, kadzidło i mirra, lecz Jezus Chrystus, którego te dary oznaczają. * Jego składamy w ofierze
i przyjmujemy jako pokarm. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Pod stopami Jezusa, znany już z hołdu pasterzygw-czerw-kor8,
ścinek świerka syberyjskiego z kolią z żywicy oraz
czerwona poinsecja.

 

medrcy-kor8
Figury Mędrców ustawione są po prawej stronie.
Zgodnie z orientacją kościoła, przychodzą od strony Wschodu.

Aby zrównoważyć  i uporządkować zróżnicowaną skalę figur, najwyższy Mędrzec o czarnej karnacji, stoi  jak lustrzane odbicie figur Maryi i Józefa.
W pewnym oddaleniu przed nim stoi nieco niższy
Mędrzec w zielonej szacie.
Na pierwszym planie przed  Dziecięciem klęczy najmniejsza figurka sędziwego Mędrca z trybularzem w rękach.

Przez taki układ figur podkreślona jest istotna cecha pokłonu Mędrców. Umysł człowieka zbliżającego się do tajemnicy Objawionego Boga-Człowieka, oświecony żywą wiarą, klęka w pokornej adoracji.

Bóg w Jezusie Chrystusie objawił się poganom z daleka, którzy Go szukali i chcieli poznać, dlatego podjęli trud dalekiej drogi. Dla swoich, którzy byli blisko i znali proroctwa, nawet gdy dowiedzieli się, że już jest pośród nich – stał się tylko źródłem lęku i znakiem sprzeciwu.
Światło Betlejem (Jezus Chrystus) nie jest jednak przez Boga zarezerwowane wyłącznie dla wybranych, ale jest darem dla wszystkich, którzy Go przyjmują z wiarą i z Nim idą przez swoje ziemskie życie.

pmdr-cala-kor8Asymetryczny układ Dziecięcia
i dywanu, podkreśla konieczność naszego osobistego zaangażowania się w spotkanie z Chrystusem.

On sam pierwszy nas szuka, ale do nas należy pozwolić Mu znaleźć nas bezpośrednio: stanąć wprost przed Nim z pokorą i otwartym sercem.

Opracowanie szopki i zdjęcia:
Hieronim St. Kreis OSB