Objawienie Pańskie 2019

Czytania
Chwała Boga rozbłysła nad Jerozolimą (Iz 60,1-6)
Ps 72(71)
Poganie są uczestnikami zbawienia (Ef 3,2-3a. 5-6)
Pokłon Mędrców ze Wschodu (Mt 2,1-12)

 

Kompozycja przy krzyżu ołtarzowym nawiązuje do gwiazdy, która przyprowadziła Mędrców ze Wschodu do nowo narodzonego króla żydowskiego i wskazała im Jego dom.
Ta gwiazda (biała poinsecja) świeci pod krzyżem i nad Jezusem (czerwona poinsecja symbolizuje Jego ludzką naturę, sosna przy poinsecji – znak Jego Bożego Synostwa), osadzonym w wysokim walcu i widocznym nad balustradą.

 

 

 

 

W konstrukcji przy krzyżu grube konary akacji obrazują skałę, po której pnie się winorośl (symbol ludzkiego rodowodu Chrystusa – wybrany szczep Dawida).

Pomiędzy gałązkami golterii i asparagusa modrzewiowego pojawiają się okwiaty róży.
Płatki usunięto, pozostały tylko gwiazdki z osłon pąków i pylniki.
Jest nimi usiany nieboskłon nad Dziecięciem, ale ich światło przygasło przy świetle białej poinsecji, która Mędrcom wskazała Króla. W roli skrzących się gwiazd na nieboskłonie występują także pąki frezji.

Według teologicznej interpretacji darów Mędrcy rozpoznali w Dziecięciu: Króla (złoto), Boga i Kapłana (kadzidło), Człowieka, który będzie cierpiał i umrze (mirra).

Ponad gwiazdą prowadzącą Mędrców, od podstawy krzyża ołtarzowego biegną gałązki modrzewia okryte szyszkami (strumienie Źródła Życia obmywające Golgotę). Gałązki dziurawca z czerwonymi owocami wyraźnie sygnalizują krople krwi.

 

Kompozycje na krańcach balustrady obrazują narody, które przychodzą do Zbawiciela od Północy (lewa strona balustrady) i Południa (prawa strona), włączając się w orszak otwarty przez Mędrców.
Kwiatów po lewej stronie jest dużo mniej i wtapiają się w kolor ściany. Mocniej do głosu dochodzi sosna skierowana dynamicznie w stronę krzyża.
Po prawej stronie, gdzie miejsca jest dużo mniej, sosna skłania się w głębokim pokłonie w stronę krzyża, natomiast róże, mocnym kolorem oddają gorący temperament i klimat Południa.

Na zdjęciu obok, wykonanym w poniedziałek po Objawieniu Pańskim, w kompozycji przy krzyżu ołtarzowym są bardziej widoczne frezje, których kwiaty (białe, żółte, czerwone
i niebieskofioletowe) miały już czas się rozwinąć.

Kompozycje i zdjęcia:
Hieronim St. Kreis OSB