Ofiarowanie Pańskie 2017

czytania
I. Przybędzie do swojej świątyni Pan, którego oczekujecie (Ml 3,1-4)
Ps 24(23)
II. Chrystus upodobnił się do braci (Hbr 2,14-18)
III. Ofiarowanie Jezusa w świątyni (Łk 2, 22-40)

 

pp kor8

Złota mozaika na czarnym tle symbolizuje świątynię w Jerozolimie, do której Maryja i Józef przychodzą z Jezusem.

Maryja (biały kielich) niesie Jezusa (czerwona
poinsecja i kosodrzewina).

Józef, mąż Maryi (bambus stojący za kielichem),
niesie dwie synogarlice – ofiarę ubogich.

Maryja przedstawia Bogu Syna, który będzie Ofiarą oraz Kapłanem Nowego i Wiecznego Przymierza.

 

krzyz kor8

 

 

Krzyż ukazuje Chrystusa, Oblubieńca Kościoła, który
za swoją Oblubienicę-Kościół oddaje swoje życie,
uświęca Ją i karmi swoim Słowem i Chlebem Życia,
nieustannie odnawia Jej wiarę, nadzieję i miłość.

On jest wzorem życia całkowicie oddanego Bogu
i człowiekowi, co znajduje szczególną wymowę w dniu
uroczystej profesji mniszej Brata Borysa.

 

bll kor8

blp kor8

 

 

 

 

 

 

 

 

Pod krzyżem ołtarzowym i w kompozycjach na balustradzie, przez sam krzyż oraz symbolikę roślin (kosodrzewina, konary krzewu winnego, kwiaty, trawy, gipsówka) przejawia się ścisły związek Chrystusa z Kościołem.

kompozycje i zdjęcia:
Hieronim St. Kreis OSB