Pascha 2017 życzenia

«Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.
Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei:

„Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany,
lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”» (Łk 24,5b–7).

 

Przypomnijcie sobie, znajdźcie Go żyjącego w Słowieprzy łamaniu chleba, wchodzącego pomiędzy uczniów z orędziem Pokoju. Alleluja!

z modlitwa – o. Hieronim OSB