Pascha 2018

Czytania:
I: Świadectwo św. Piotra o zmartwychwstaniu (Dz 10,34a.37-43)
Ps 118(117)
II: Dążcie tam, gdzie jest Chrystus (Kol 3,1-4)
III: Apostołowie przy grobie Zmartwychwstałego (J 20,1-9)

 

kompozycje i zdjęcia:
Hieronim St. Kreis OSB