Pięćdziesiątnica 2017

Czytania:
I: Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,1-11)
Ps 104(103)
II: Duch Święty źródłem jedności chrześcijan (1 Kor 12,3b-7.12-13)
III: Jezus daje Ducha Świętego (J 20,19-23)

 

W tym roku na uroczystość Zesłania Ducha Świętego w centrum ołtarza świętych Apostołów Piotra i Pawła staje czerwone tło ze złotą mozaiką, a przed nim kompozycja wyprowadzona z trzech bambusów – pękająca kula ognia (czerwone, pomarańczowe lilie i alstroemerie), z której rozdzielają się pojedyncze języki ognia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część tych języków, rozciągnięta uderzeniem wiatru (gałęzie zielonej i czerwonej leszczyny, pojawia się w kompozycji przy Paschale, przy krzyżu ołtarzowym oraz na balustradzie, wypełniając całe prezbiterium i tak obrazuje jedność, której źródłem jest Duch Święty.
W sumie dekoracja skupia się na widzialnych znakach ognia
i uderzenia wiatru.

 

 

Piećdziesiątnica (izraelskie święto
pierwszych plonów) w wymiarze
duchowym jest zwieńczeniem dzieła
Paschalnego: duchowe święto pierwszych plonów Krzyża, Zmartwychwstania
i powrotu Syna Człowieczego do Ojca oraz wylanie Ducha Świętego na Kościół
i ujawnienie się Kościoła przed światem z darami Pana
Zmartwychwstałego (Sakramenty Święte) i darami Ducha
Świętego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolory kwiatów zostaną wzmocnione kolorem ornatów koncelebransów (mocny cynober). Jak zwykle, dekoracja nabiera pełnej wymowy dopiero podczas sprawowania liturgii.

 

W kaplicy Najświętszego
Sakramentu obudziła się
część kwiatów.
Jutro już zaświecą się
wszystkie ognie.

 

 

 

W kaplicy Niepokalanej
kompozycja przy krzyżu
ma jeszcze czas na
obudzenie kwiatów.
Pomarańczowa
i czerwona lilia w pąkach
ledwie sygnalizujących
kolor.
Najmocniej do głosu
dochodzi biało-zielona
funkia (po stronie lilii
pomarańczowej) i gałązki
Gaultherii shaloon
(po stronie lilii czerwonej).

Na zdjęciu po prawej stronie (sobota po komplecie) pięć darów już ruszyło.

Kompozycje i zdjęcia:
Hieronim St. Kreis OSB