Pięćdziesiątnica 2018

Czytania:
I: Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,1-11)
Ps 104(103)
II: Duch Święty źródłem jedności chrześcijan (1 Kor 12,3b-7.12-13)
III: Jezus daje Ducha Świętego (J 20,19-23)

 

Pięćdziesiątnica (izraelskie święto pierwszych plonów) w wymiarze duchowym jest zwieńczeniem dzieła Paschalnego. To duchowe święto pierwszych plonów Krzyża, Zmartwychwstania i powrotu Syna Człowieczego do Ojca – wylanie Ducha Świętego na Kościół i ujawnienie się przed światem Kościoła z darami Zmartwychwstałego Pana (sakramenty święte) i darami Ducha Świętego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uderzenie wiatru (gałęzie czerwonej leszczyny, podkreślone miejscowo przez jałowiec chiński) pojawia się w kompozycji przy paschale, powtarza się przy krzyżu ołtarzowym
i rozszerza się na balustradę. Wiatr wypełnia zatem całe prezbiterium i niesie jakby języki ognia (ciemnoróżowe róże; złote, czerwono-żółte i malinowe alstroemerie).

Ważnym dodatkiem są liście różowofioletowej kordyliny, stanowiące barwny łącznik między leszczyną i kwiatami.

Języki ognia są utworzone przez siedem grup kwiatów: dwie przy paschale, dwie przy krzyżu ołtarzowym, dwie po lewej stronie balustrady i jedną – w wysokim naczyniu po prawej stronie.
Dekoracja obrazuje dynamiczną jedność uczniów, której źródłem jest Duch Święty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gipsówka poprowadzona łukami podkreśla języki ognia rozciągnięte w kompozycjach,
co dobrze pokazują zdjęcia od przodu i z boku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompozycje na balustradzie podkreślają rozesłanie uczniów na krańce świata
(gałęzie rozciągnięte w stronę nawy głównej i bocznych kaplic).

Kolory kwiatów zostaną wzmocnione kolorem ornatów koncelebransów (mocny
cynober). Jak zwykle, dekoracja nabiera pełnej wymowy dopiero podczas uroczyście
sprawowanej liturgii.

Kompozycje i zdjęcia:
Hieronim St. Kreis OSB