Publikacje

tyniecka_ikebana_2w1

Nowa wersja podręcznika
TYNIECKA IKEBANA co i jak

Dwie części w jednym wspólnym egzemplarzu,
z aktualizacją materiału części 2.
oraz adresu strony tynike.

Zamów na: www.tyniec.com.pl

 

Kwiaty_przy_oltarzu_CD_3D

Album w formie e-booka na prezent (nośnik CD):
Kwiaty przy ołtarzu – dar i modlitwa
Dostępny w księgarni i sklepie internetowym Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC:

Idealny prezent na: bierzmowanie, sakrament małżeństwa, śluby zakonne oraz święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy.

Zamów na: www.tyniec.com.pl

 

Tkwiaty przy ołt1_200

Tom 1
Kiedy obejdziemy i poznamy tyniecką świątynię, zatrzymamy się w niej na czas od Adwentu do 2 lutego, aby w medytacyjny sposób przyglądnąć się temu, co niesie liturgia.

W kwiatach, które pojawiają się przy ołtarzu, jest ukryty dar podwójny – i tu trzeba dostrzec znaczenie pierwszego słowa z podtytułu tego albumu. Są one przede wszystkim darem Boga dla człowieka, jeśli nawet (przy ich powołaniu do istnienia) Bóg posłużył się ręką hodowcy kwiatów.
Kwiaty przy ołtarzu są także darem człowieka dla Boga. To ten drugi wymiar daru.
Czy kwiaty przynoszą wierni osobiście, czy składają ofiarę na kwiaty, którą dysponuje osoba odpowiedzialna za wystrój kościoła, to ostatecznie wierni ofiarowują kwiaty Bogu jako dar.
Zwykle na kwiaty ustawiane w kościele patrzymy jak na odświętną dekorację.
W udokumentowanych na zdjęciach kompozycjach chodzi jednak o znacznie więcej. Tak wchodzimy w znaczenie drugiego słowa z podtytułu tego albumu – modlitwa.
Opracowanie kompozycji liturgicznej zaczyna się bowiem od sięgnięcia do czytań mszalnych i szukania przekładu ich orędzia na kompozycję, dla której trzeba znaleźć nośną formę i materiał roślinny o sugestywnej wymowie.

Podstawowym zadaniem kompozycji, przedstawionych w tym albumie, jest głosić Słowo Boże, jak głoszeniem zamysłów Bożej opatrzności były zajęte lilie polne, których przepych – większy od przepychu szat królewskich Salomona – wskazał Jezus w przypowieści (zob. Mt 6, 28-30). Właśnie liturgia kwiatom – milczącym świadkom – udziela pełnego głosu, bo ucisza nasz umysł, skupia jego uwagę na Bożych sprawach, otwiera nasze oczy i serce, byśmy pojęli to, co blisko nas jest, obok czego często przechodzimy obojętnie, zajęci swoimi sprawami i problemami.
Z tego wynika podstawowa zasada, przestrzegana konsekwentnie w tych kompozycjach. Materiał roślinny stosowany do ich budowania musi być naturalny. Tworzywa sztuczne, choćby najdoskonalej imitujące rośliny i eliminujące trudności w utrzymaniu w dobrym stanie żywych roślin, nie wchodzą w ogóle w rachubę, podobnie jak kwiaty naturalne, lecz sztucznie barwione.

Tkwiaty przy ołt2_200Tom 2 albumu poprowadzi nas od Wielkiego Postu aż do Pięćdziesiątnicy.

Zgodnie z wymaganiami, podanymi w Nowym ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego, z 3. wyd. Mszału Rzymskiego, Rzym 2002, Pallotinum – Poznań 2004, rozdz. V, w Okresie Wielkiego Postu nie powinno się ustawiać kompozycji kwiatowych w kościele.

Wyjątek od tej zasady stanowią: niedziela Laetare (4 niedziela Wielkiego Postu), uroczystości i święta. Biorąc pod uwagę to, co na ogół ustawia się w kościołach, trzeba uznać, że nie czas na okazałe i bogate kompozycje, gdy Chrystus staje przed nami w cierniowej koronie.

Nieliczne kompozycje, jakie na ten okres pojawią w albumie, z pewnością nie będą ani okazałe, ani nie będą przesłaniały tego, co Wielki Post w swoim orędziu niesie. Mają raczej iść z pomocą w rozważaniu tajemnicy naszego zbawienia, które przyszło przez Krzyż Chrystusowy.
Dojdą też w pełni do głosu – bez większych oporów ze strony naszych przyzwyczajeń – charakterystyczne cechy dobrej ikebany: oszczędność środków, szlachetna prostota i skromność, sugestywnie ukazany sens.

Czytelnikom zostawiam ocenę, w jakim stopniu te kompozycje harmonizują z trudnym wnętrzem barokowego kościoła i tajemnicami Roku Liturgicznego, które powołały je do istnienia.

autor: Hieronim St. Kreis OSB, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów

 

W przygotowaniu: DROGI PANA I JEGO LUDU rekolekcje weekendowe
z tyniecka ikebaną
– materiały rekolekcyjne do poszczególnych części, w formie
osobnych tomików – TYNIEC Wydawnictwo  Benedyktynów