Publikacje

 

Nowość:

Artur Stuczko
o. Hieronim St. Kreis OSB
ZNAKI JESIENI
pisane światłem i echem
e-book

 

 

W przygotowaniu:

DROGA KRÓLA
wersja drukowana, poszerzona.

Droga Króla w wersji drukowanej – w odniesieniu
do wcześniejszego e-booka – jest zdecydowanie poszerzona.
Szkicowo przywracamy w niej pamięć
o Misterium Bożego Narodzenia i Paschy
Pańskiej
.

Sięgamy do stworzenia człowieka. Dlaczego tak
daleko? Warto sobie przypomnieć, że człowiek nie wymyślił sam siebie.
To Bóg stworzył człowieka na swój obraz
i podobieństwo, aby obdarować go swoją bezinteresowną i bezgraniczną miłością.
Dał mu też wolność, bo niewolników Bogu nie potrzeba. On szuka przyjaciół.
Umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał.
Po upadku, kiedy człowiek odkrył swoją nagość i zdezerterował w krzaki, Bóg okazał się jedynym odpowiedzialnym.
Nawiązał dialog z człowiekiem, wprowadził nieprzyjaźń między nim i wężem, który nakłonił człowieka do odrzucenia Boga, i dał człowiekowi obietnicę, że jego potomstwo pokona węża.

Wracamy do Zwiastowania Pańskiego, zatem do początku ziemskiej drogi Króla, zaznaczając kilka węzłowych punktów z Jego życia, ściśle związanych z Jego zasadniczą misją, w której zapowiedzi proroków otrzymują zaskakująco pełną realizację.
Podobnie jak w e-booku rzymskie cyfry wskazują miejsca, w które wchodzą tradycyjne stacje Drogi Krzyżowej.
Pójdziemy jednak nieco dalej śladami pierwszych kroków młodego Kościoła, posłanego na krańce ziemi, aż do dyskretnego zaznaczenia ponownego przyjścia Króla w chwale.

Format A5, s. 108


Wcześniejsze publikacje:

 

Nowa wersja podręcznikatyniecka_ikebana_2w1
TYNIECKA IKEBANA co i jak

Dwie części w jednym wspólnym egzemplarzu,
z aktualizacją materiału części 2.
oraz adresu strony tynike.

[Opisany w drugiej części sprzęt autorski
tynike ikra – nie jest produkowany]

Zamów na: www.tyniec.com.pl

 

Kwiaty_przy_oltarzu_CD_3D

Album w formie e-booka na prezent (nośnik CD):
Kwiaty przy ołtarzu – dar i modlitwa
Dostępny w księgarni i sklepie internetowym Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC:

Idealny prezent na: bierzmowanie, sakrament małżeństwa, śluby zakonne oraz święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy.

Zamów na: www.tyniec.com.pl

 

Tkwiaty przy ołt1_200

Tom 1
Kiedy obejdziemy i poznamy tyniecką świątynię, zatrzymamy się w niej na czas od Adwentu do 2 lutego, aby w medytacyjny sposób przyglądnąć się temu, co niesie liturgia.

W kwiatach, które pojawiają się przy ołtarzu, jest ukryty dar podwójny – i tu trzeba dostrzec znaczenie pierwszego słowa z podtytułu tego albumu. Są one przede wszystkim darem Boga dla człowieka, jeśli nawet (przy ich powołaniu do istnienia) Bóg posłużył się ręką hodowcy kwiatów.
Kwiaty przy ołtarzu są także darem człowieka dla Boga. To ten drugi wymiar daru.
Czy kwiaty przynoszą wierni osobiście, czy składają ofiarę na kwiaty, którą dysponuje osoba odpowiedzialna za wystrój kościoła, to ostatecznie wierni ofiarowują kwiaty Bogu jako dar.
Zwykle na kwiaty ustawiane w kościele patrzymy jak na odświętną dekorację.
W udokumentowanych na zdjęciach kompozycjach chodzi jednak o znacznie więcej. Tak wchodzimy w znaczenie drugiego słowa z podtytułu tego albumu – modlitwa.
Opracowanie kompozycji liturgicznej zaczyna się bowiem od sięgnięcia do czytań mszalnych i szukania przekładu ich orędzia na kompozycję, dla której trzeba znaleźć nośną formę i materiał roślinny o sugestywnej wymowie.

Podstawowym zadaniem kompozycji, przedstawionych w tym albumie, jest głosić Słowo Boże, jak głoszeniem zamysłów Bożej opatrzności były zajęte lilie polne, których przepych – większy od przepychu szat królewskich Salomona – wskazał Jezus w przypowieści (zob. Mt 6, 28-30). Właśnie liturgia kwiatom – milczącym świadkom – udziela pełnego głosu, bo ucisza nasz umysł, skupia jego uwagę na Bożych sprawach, otwiera nasze oczy i serce, byśmy pojęli to, co blisko nas jest, obok czego często przechodzimy obojętnie, zajęci swoimi sprawami i problemami.
Z tego wynika podstawowa zasada, przestrzegana konsekwentnie w tych kompozycjach. Materiał roślinny stosowany do ich budowania musi być naturalny. Tworzywa sztuczne, choćby najdoskonalej imitujące rośliny i eliminujące trudności w utrzymaniu w dobrym stanie żywych roślin, nie wchodzą w ogóle w rachubę, podobnie jak kwiaty naturalne, lecz sztucznie barwione.

Tkwiaty przy ołt2_200Tom 2 albumu poprowadzi nas od Wielkiego Postu aż do Pięćdziesiątnicy.

Zgodnie z wymaganiami, podanymi w Nowym ogólnym wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego, z 3. wyd. Mszału Rzymskiego, Rzym 2002, Pallotinum – Poznań 2004, rozdz. V, w Okresie Wielkiego Postu nie powinno się ustawiać kompozycji kwiatowych w kościele.

Wyjątek od tej zasady stanowią: niedziela Laetare (4 niedziela Wielkiego Postu), uroczystości i święta. Biorąc pod uwagę to, co na ogół ustawia się w kościołach, trzeba uznać, że nie czas na okazałe i bogate kompozycje, gdy Chrystus staje przed nami w cierniowej koronie.

Nieliczne kompozycje, jakie na ten okres pojawią w albumie, z pewnością nie będą ani okazałe, ani nie będą przesłaniały tego, co Wielki Post w swoim orędziu niesie. Mają raczej iść z pomocą w rozważaniu tajemnicy naszego zbawienia, które przyszło przez Krzyż Chrystusowy.
Dojdą też w pełni do głosu – bez większych oporów ze strony naszych przyzwyczajeń – charakterystyczne cechy dobrej ikebany: oszczędność środków, szlachetna prostota i skromność, sugestywnie ukazany sens.

Czytelnikom zostawiam ocenę, w jakim stopniu te kompozycje harmonizują z trudnym wnętrzem barokowego kościoła i tajemnicami Roku Liturgicznego, które powołały je do istnienia.

autor: Hieronim St. Kreis OSB, TYNIEC Wydawnictwo Benedyktynów

 

DROGI PANA I JEGO LUDU rekolekcje weekendowe
z tyniecka ikebaną
– materiały rekolekcyjne do poszczególnych części, w formie
osobnych tomików – TYNIEC Wydawnictwo  Benedyktynów

 

Od Adwentu do Objawienia Pańskiego

W rekolekcje wprowadzi nas dzieło stworzenia świata widzialnego wokół człowieka, stworzenie człowieka i eksperyment pierwszych rodziców
w ukryciu
, zakończony wygnaniem z Edenu.
Tak zaczyna się długi okres Adwentu – oczekiwania ludzkości na obiecanego Potomka Niewiasty, który pokona węża.

Początek nowego stworzenia, to już czas przejścia Boga od obietnicy do jej realizacji: wydarzenia poprzedzające Wcielenie Syna Bożego i Narodzenie Jezusa Chrystusa.
W szkole Świętej Rodziny z Nazaretu będziemy uczniami Maryi i Józefa w czasie wzrastania Jezusa do pełnoletności.

Zamów na: www.tyniec.com.pl

 

 

Uzupełnienie

Od stycznia
do Wielkiego Postu

Mamy za sobą materiały pomocnicze do głównych części rekolekcji obejmujących cały rok liturgiczny. Chcę jednak uzupełnić część pierwszą, stąd numeracja (1 b), która podpowiada miejsce tomiku w całości.

Uzupełnienie obejmie jedną uroczystość i kilka świąt (styczeń–luty); po nich nastąpią niedziele zwykłe od drugiej do ósmej, zatem część okresu zwykłego po Chrzcie Pańskim do rozpoczęcia Wielkiego Postu.

W tej części okresu zwykłego dzieje się dużo nowego. Do drugiego lutego śpiewa się kolędy, ale w liturgii i jej czytaniach Jezus jest już dorosłym mężczyzną, po chrzcie
i kuszeniu na pustyni rozpoczyna działalność publiczną i będzie spotykał się z ludźmi, którzy mają już po swojemu ustawione życie (część przegród czy naczyń wypełnionych), a On będzie im proponował dość gruntowną korektę dalszej życiowej drogi.

Być może znajdziemy tu obraz doświadczanych własnych sytuacji, dlatego uważam, że zatrzymanie się przy tym krótkim okresie może nam rzucić potrzebne światło.

Zamów na: www.tyniec.com.pl

 

 

Chrzest Jezusa
i okres od Wielkiego Postu do Wielkanocy

Wracamy na Drogę Pana, gdy Jezus osiągnął wiek dojrzały (około trzydziestego roku życia)
i może być traktowany jako wiarygodny, publiczny świadek. Od chrztu w Jordanie i postu na pustyni zacznie się okres Jego oficjalnej działalności – najwyżej trzy lata.

Jezus opuści zacisze domu w Nazarecie, da się poznać jako Nauczyciel. Nie otworzy szkoły
z własnym gmachem i szyldem. Jego salą wykładową będzie cała Palestyna, którą obejdzie ze swoimi Dwunastoma – wybranymi osobiście uczniami – wzdłuż i wszerz.

Przypominam, że tu nie idzie o pełny obraz całej działalności Jezusa. Szukamy inspiracji do wejścia w żywy dialog z Bogiem, prowadzony z Jego inicjatywy w liturgii, najpełniej jak to możliwe przez cały rok.
Będziemy się trzymać tematów, które zawierają niedziele Wielkiego Postu i liturgia Wielkiego Tygodnia.
U kresu swojej działalności Jezus najwięcej zdziała w trzy dni, tak ściśle ze sobą złączone, że staną się jak jeden dzień. On sam określi je jeszcze mocniej: godziną, na którą przyszedł (zob. J 12,27b).

Zamów na: www.tyniec.com.pl

 

 

Od oktawy Wielkanocy do Pięćdziesiątnicy

Ta część naszych rekolekcji obejmuje okres od święta Bożego Miłosierdzia do święta Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła, zatem cały okres radości paschalnej.

Na pierwszy rzut oka zaczniemy nietypowo, wrócimy bowiem do Krzyża, aby śmierć Jezusa odczytać w świetle, jakie na Krzyż rzuca Zmartwychwstanie Pana.

Takie podejście pozwoli nam tematy, rozpisane na cały Okres Wielkanocny, przeczytać łącznie jako pierwsze duchowe żniwa Krzyża.

Zamów na: www.tyniec.com.pl

 

 

Od Przenajświętszej Trójcy
do końca sierpnia

Po uroczystości Zesłania Ducha Świętego blisko siebie występują uroczystości i święta, którymi otwieramy tę część naszych rozważań rekolekcyjnych, zaczynając od uroczystości Przenajświętszej Trójcy i kończąc na uroczystości świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca).

Następnie wrócimy do całego bloku niedziel zwykłych (9–22 niedziela), aby zamknąć rozważania drugą klamrą uroczystości i świąt od lipca do końca sierpnia. Taki plan uporządkowania materiału wydaje się najbardziej praktyczny.

Zamów na: www.tyniec.com.pl

 

 

Od września
do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Przed nami ostatnia część roku liturgicznego. Otworzą ją święta
i uroczystości od września do listopada. Jak poprzednio, wymienione zostaną wszystkie, według kalendarza archidiecezji krakowskiej, choć tylko część z nich znajdzie większy ślad
w naszych rozważaniach. Do nich dołączą dwa wspomnienia maryjne (15.09. i 07.10.) oraz Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (02.11.).

Po nich nastąpią niedziele zwykłe od dwudziestej trzeciej do trzydziestej czwartej, dzięki czemu ukaże się też cel całego roku – doprowadzenie wiernych do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Zamów na: www.tyniec.com.pl

Na stronie Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC są do nabycia części rekolekcji
DROGI PANA I JEGO LUDU w formie e-booka.
W wersji drukowanej zdjęcia są czarno-białe.
Barwne zdjęcia kompozycji, o które pytali uczestnicy rekolekcji, mogliśmy udostępnić właśnie w e-booku.

 

Prezent dla dorosłych! Na Święta… 

Tomik powstał podczas świąt Bożego Narodzenia 2012.
147 haiku tworzy jedną całość (część główna tomiku),
w której czas od Wcielenia do ponownego przyjścia
Chrystusa w chwale został ukazany jako jedna Msza.
Tomik zamyka propozycja dla rodzin.

Zamów na: www.tyniec.com.pl

Na stronie Wydawnictwa Benedyktynów TYNIEC są dostępne e-booki DRÓG PANA…
z kolorowymi zdjęciami

 

NOWOŚCI:

W Muzeum Opactwa Benedyktynów w Tyńcu miała miejsce wystawa ikon Pauliny Krajewskiej (5 października 2019 – 1 stycznia 2020; przedłużona do 5 lutego 2020). Owocem tej wystawy jest e-book i tomik. Obok ikon z wystawy są w nich krótkie
formy poetyckie o. Hieronima.

E-book:

Paulina Krajewska
Hieronim St. Kreis OSB

Światłość prawdziwa – trzy czytania ikon

Pierwsze czytanie – to układ wystawy według koncepcji autorki ikon. W tej koncepcji w centrum wystawy jest właśnie ikona tytułowa: Światłość prawdziwa.
Temu układowi sąsiadują tytuły ikon
i miejsca biblijne, które dla autorki były inspiracją dla powstania ikon.

Drugie czytanie –  to układ wystawy opracowany przez o. Hieronima, z Ukrzyżowaniem w centrum.
W tym zestawie pojawiają się teksty poetyckie.

Trzecie czytanie – to powtórne obejście wystawy w drugim układzie z podwójnym czytaniem ikon, na wystawie sąsiadujących ze sobą plecami.
Czytanie zaczyna się od ikony widocznej z zewnętrznego kręgu, ale dochodzi do niej ikona sąsiadująca z nią plecami w kręgu wewnętrznym.
Na jednej stronie te ikony są pokazane obok siebie. Łącznikiem ikon (poza plecami na wystawie) są nowe teksty poetyckie.
Ostatnia para, w której zestawione są ze sobą pojedyncze ikony centralne w obu wersjach wystaw, jest zaskoczeniem i jednocześnie logiczną konsekwencją, a tekst poetycki akcentuje nierozdzielność Światłości objawionej we wcieleniu Syna Bożego
i Bożym Narodzeniu z Maryi oraz Światłości objawionej w Ukrzyżowanym.

Zamów na: www.tyniec.com.pl

 

Tomik:

Paulina Krajewska
Hieronim St. Kreis OSB

Światłość prawdziwa – prawda pisana kolorem i słowem 

Ikony z wystawy (w kolejności podanej w wersji o. Hieronima) w tomiku są drukowane na stronach nieparzystych.

Na stronach parzystych są podane tytuły ikon (u dołu), miejsca biblijne inspirujące dla autorki ikon (u góry), w środku – teksty poetyckie, którym towarzyszą sigla biblijne poszerzające czytanie ikon.

Obejście całej wystawy zamyka zestawienie obok siebie pojedynczych ikon centralnych, z dwóch wersji wystawy (podanych w e-booku): Światłości prawdziwej (Boże Narodzenie) i jej drugiej odsłony na Golgocie (Ukrzyżowanie) – zob. J 1,5.

Format A5, s.51

Zamów na: www.tyniec.com.pl

 

 

 

Nowe publikacje:

Style podstawowe i ich warianty

Informacje pomagające uważnie odczytać diagramy i dobrze zrozumieć założenia każdego stylu
i wariantu.

Aby ułatwić uchwycenie podobieństw i różnic, warianty są zestawiane w ramach jednego typu przekształceń (np. wariant 1. stylu pionowego, ukośnego, kaskadowego – styl horyzontalny tego wariantu nie ma), przechodząc dalej przez następne możliwości.

Gdzie jest trochę miejsca, dochodzą propozycje praktycznego zastosowania konkretnej jednostki do kompozycji liturgicznych, a także przypomnienia ważnych tematów technicznych, bardziej szczegółowo opisanych we wprowadzeniu TYNIECKA IKEBANA co i jak, do którego odsyłam zainteresowanych.

Format A4 poziomy, s. 76

Zamów na: www.tyniec.com.pl

 

Katalog
stylów podstawowych i ich wariantów

Pomoc dla tych, którzy już poznali style podstawowe i warianty, doceniają ich przydatność
w opracowaniu kompozycji tematycznych, potrzebują tylko nowego narzędzia, które ułatwi im projektowanie.

Dlatego warianty uporządkowane są tutaj całymi rodzinami. Na rozkładówce jest podany w ramce diagram stylu podstawowego i przy numerach 1-6 (w stylu horyzontalnym tylko 4-5) kolejne jego warianty.

Wystarczy przeglądnąć cztery rozkładówki, aby przypomnieć sobie możliwości, jakie daje styl podstawowy i jego rodzina w wersji prawostronnej, lewostronnej – w niskim i w wysokim naczyniu.

Zostaje tylko ocenić, czy do opracowywanego tematu mamy tu coś gotowego. Czy konieczne są jakieś małe zmiany? Czy zostajemy przy kierunku wskazanym ogólnie przez podstawowy styl pionowy (z rozszerzeniami na style uzupełniające), ale dla czytelnego pokazania tematu musimy wprowadzić tyle własnej inwencji, że trzeba już mówić uczciwie o autorskim stylu wolnym?

Format A4 poziomy, s. 40

Zamów na: www.tyniec.com.pl

 

Styl wolny i rzeźba kwiatowa

1 część: Styl wolny

W stylach podstawowych i ich wariantach mieliśmy podane wszystko jak na tacy w schemacie.
Wystarczyło uważnie przeczytać schemat: obraz kompozycji od przodu, obraz kompozycji z góry, złożyć je w całość; zostawało tylko wybrać rośliny i przełożyć receptę na kompozycję – recepta gwarantowała, że to będzie działać.

Styl wolny daje nam do dyspozycji ogromne możliwości, domaga się jednak, abyśmy wzięli uczciwą odpowiedzialność (jak przystoi szukającym prawdy i piękna) za komunikat, jaki stawiamy przed  odbiorcą.

Masz do dyspozycji: naczynie.
W roślinach odczytujesz: linie, płaszczyzny, punkty, masy, kolor.
Możesz zbudować: symboliczny znak; zastosować symboliczne tło.

Decydujesz jak daleko pójdziesz w poszukiwaniu nowych rozwiązań, obserwacji możliwości, ukrytych w naturalnym materiale, tym bardziej, że możesz wykroczyć daleko poza jego naturalną ekspozycję.

2 część: Rzeźba kwiatowa

Rzeźbę kwiatową należy rozumieć, jako w pełni przestrzenną  formę kwiatową, zatem kompozycja jest oglądana od każdej strony.
Po wprowadzeniu w podstawowe zagadnienia techniczne, następuje prezentacja przykładów kompozycji przy Paschale, przy krzyżu ołtarzowym (kompozycje przy statywie); w centrum głównego ołtarza barokowego  (kompozycje w jednym lub kilku naczyniach, na rozbudowanej konstrukcji); kompozycje na balustradzie w jednym lub kilku naczyniach; przykłady składania  poznanych części w całość na rozkładówce.

Format A4 poziomy, s. 88

Zamów na: www.tyniec.com.pl

 

Zwieńczenie tej serii, to album: SŁOWO i kwiat

 

Od Adwentu do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata prowadzi nas liturgia i zebrane w tym albumie najciekawsze kompozycje, ustawiane w kościele tynieckim w latach 2013–2017. Ich źródłem jest stół Słowa.
Wieczne Słowo Boga spotyka się z ulotnym kwiatem.
Znamy ulotność kwiatu, bez którego nie ma owocu.
Tym mocniej przemawia do nas krucha analogia, obrazująca nierozerwalne przymierze Syna Bożego z ludzkim ciałem, utrwalone (owoc) przez zmartwychwstanie.

Album jest równocześnie zapisem już zamkniętego etapu drogi.

Do Czytelników należy ocena, na ile te przekłady [orędzia z czytań liturgicznych, zatem Słowa, na obraz – kompozycję kwiatową] są pomocne dla ich własnej pielgrzymki wiary i podprowadzają do odnalezienia drogi do Tego, który sam jest Drogą do naszego człowieczeństwa i naszą Drogą do Ojca.
Zostawiam ten album jako świadectwo, że Ewangelia nie wyschła, ale nieustannie pozostaje źródłem życia wiary i inspiracją dla chrześcijańskiej sztuki, która nie jest pustą ozdobą, ale dialogiem z Bogiem i braćmi w wierze.

Format A4 poziomy, s. 204

Zamów na:
https://tyniec.com.pl/sztuka-muzyka/1588-slowo-i-kwiat-album-9788373547964.html