Terminy sesji:
Teologia w kwiatach

Sesja: TEOLOGIA W KWIATACH. Od Adwentu do Chrystusa Króla Wszechświata

(piątek – niedziela)

Część A październik albo listopad: Od Adwentu do Wielkiego Postu 
Część B – styczeń albo luty: Od Wielkiego Postu do lipca
Część C – lipiec: Od lipca do Chrystusa Króla Wszechświata 

Wszystkie powyższe odwołania otwierają nową stronę, z plikiem w formacie PDF 

Adresaci:
Sesja jest adresowana do wszystkich zainteresowanych zbawczym dialogiem, który Bóg prowadzi z człowiekiem w liturgii Kościoła (osoby świeckie, osoby konsekrowane, duszpasterze, katecheci, prowadzący grupy modlitewne, odpowiedzialni za dekoracje w kościołach i kaplicach).

Temat:
Przewodnikiem po tajemnicach wiary wpisanych w rok liturgiczny będą kompozycje układane do liturgii w kościele tynieckim. Prezentujemy odczytywanie orędzia liturgicznego, wpisanego w kompozycje i otwieramy pole wymiany doświadczeń, związanych z odbiorem takiej formy zastosowania kwiatów w liturgii.

Udział w sesji może wzmocnić motywację do podjęcia nauki tynieckiej ikebany w ramach osobnego programu (warsztaty).

Koszt: 180 zł

osoby przyjeżdżające z dalszych odległości mogą korzystać z noclegów i posiłków w Domu gości (stawka dla grup rekolekcyjnych/warsztatowych), w miarę wolnych miejsc. Rezerwacja najpóźniej do 3 tygodni przed terminem rozpoczęcia najbliższej części sesji.

Terminy planowanych części sesji:

cykl 3:
14-16.07.17 – sesja C

STRONA DOMU GOŚCI – zobacz ceny i rodzaje pokojów

Zapisz się:
tel. (0-12) 688 54 50, rezerwacje@jg.benedyktyni.com

 

Wyżywienie i nocleg:

Zajęcia są tak ustawione, aby mogły w nich uczestniczyć osoby dojeżdżające z Krakowa (przy zgłoszeniu recepcji udziału w zajęciach podać informacje: bez noclegu + forma płatności).
Dojeżdżający z dalszych odległości mogą korzystać z noclegów i wyżywienia w Opactwie (osobna opłata według stawek dla grup rekolekcyjnych).

 

Części sesji zrealizowane:

cykl 1:
7-9.11.14 –  sesja: Teologia w kwiatach A Od Adwentu do Wielkiego Postu
9-11.01.15 –  sesja: Teologia w kwiatach B Od Wielkiego Postu do lipca
3-5.07.15 – sesja: Teologia w kwiatach C Od lipca do Chrystusa Króla Wszechświata

cykl 2:
23-25.10.15 – sesja A

cykl 3:
10-12.02.17 – sesja B

 

Zob. więcej: tynike Temat I: rozwinięcie >3