Sesja:
Teologia w kwiatach

Sesja: TEOLOGIA W KWIATACH. Od Adwentu do Chrystusa Króla Wszechświata

(piątek – niedziela)

Część A październik albo listopad: Od Adwentu do Wielkiego Postu 
Część B – styczeń albo luty: Od Wielkiego Postu do lipca
Część C – lipiec: Od lipca do Chrystusa Króla Wszechświata 

Wszystkie powyższe odwołania otwierają nową stronę, z plikiem w formacie PDF 

Adresaci:
Sesja jest adresowana do wszystkich zainteresowanych zbawczym dialogiem, który Bóg prowadzi z człowiekiem w liturgii Kościoła (osoby świeckie, osoby konsekrowane, duszpasterze, katecheci, prowadzący grupy modlitewne, odpowiedzialni za dekoracje
w kościołach i kaplicach).

Temat:
Przewodnikiem po tajemnicach wiary wpisanych w rok liturgiczny będą kompozycje układane do liturgii w kościele tynieckim. Prezentujemy odczytywanie orędzia liturgicznego, wpisanego w kompozycje i otwieramy pole wymiany doświadczeń, związanych z odbiorem takiej formy zastosowania kwiatów w liturgii.

Materiał archiwalny obejmuje relacje z pierwszej edycji sesji.

W najbliższym czasie nie ma w planie następnych edycji sesji.
Wznowienie jest możliwe, gdy pojawi się większe zainteresowanie tą formą.