Wielki Post 2017

Środa Popielcowa – 1 marca.
Popiół bierzemy na głowy i wchodzimy w 40-dniowy pokutny czyn Chrystusa. Podejmujemy trud postu, dar modlitwy, przez jałmużnę dzielimy się z potrzebującymi.

W tym roku w Wielkim Poście nie będzie w kościele tynieckim kompozycji, nawet w 4. Niedzielę (Laetare) Wielkiego Postu, kiedy kompozycja kwiatowa jest dopuszczalna.

 

 

Tradycyjnie, od Środy Popielcowej
 w centrum wnęki barokowego ołtarza Patronów opactwa i parafii stoi malarska interpretacja oblicza Jezusa z Całunu Turyńskiego (mal. Danuta Waberska).

 

 

 

 

 

 

 

Przy ołtarzu stoi kopia krzyża-ikony
(oryginał mal.
prof. Jerzy Nowosielski).

 

 

5. Niedziela Wielkiego Postu wprowadza nowy znak.
Jest nim wymieniony krzyż ołtarzowy, osadzony na konstrukcji ze związanych suchych konarów, przesłonięty fioletową zasłoną.

Wskazanie, że krzyż jest wielkim misterium: głęboką tajemnicą pokory Syna Bożego, miłości Miłosiernego
Ojca wiernej człowiekowi do końca, oraz ukazaniem Bożej mocy, zawiązującej Nowe i Wieczne
Przymierze Boga z ludzkością.

Tak pozostanie do Czwartku Wielkiego Tygodnia.

 

Hieronim St. Kreis OSB,
zdjęcia: Borys Kotowski OSB

Zainteresowanych przykładowymi kompozycjami, budowanymi do orędzia na Niedziele Wielkiego Postu, odsyłam do materiału z 2014 roku oraz do strony na 4. Niedzielę Wielkiego Postu 2016. tynike.benedyktyni.com/1-2