Wniebowstąpienie 2017

Czytania:
I: Uniósł się w ich obecności w górę (Dz 1,1-11)
Ps 47(46)
II: Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy (Ef 1,17-23)
III: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi (Mt 28,16-20)

 

 

 

Jeszcze trwa maryjny maj, ale uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego dyktuje spore
zmiany w całej dekoracji kościoła.
Jeszcze trwają pierwsze Komunie Święte
dzieci i uroczystość Wniebowstąpienia
pozwala odsłonić wymiar Eucharystii, który
może pogłębić nasze pełne uczestnictwo
w liturgii słowa i uczty ofiarnej.

We wnęce barokowego ołtarza głównego stoi
tło ze złotą mozaiką, symbolizujące Przybytek
Boga  w niebie.
Na dwóch podkładkach czarnych leżą dwie
jasne, w naturalnym kolorze drzewa, na których stoi w centrum biały kielich, jakby unosił się w powietrzu.

Z kielicha biegnie w górę szczyt kosodrzewiny (symbol Bożej natury Chrystusa), odcięty z gałęzi przy Ołtarzu Ofiary. Wysokość gałęzi lekko przekraczają czerwone lilie (symbol ludzkiej natury Chrystusa).
Tak kompozycja przedstawia symbolicznie wejście zwycięskiego Wcielonego Syna Bożego ze swoją ofiarą przed oblicze Ojca, aby wstawiać się za nami.

 

 

Czerwone i różowe lilie  i alstroemerie po lewej stronie ołtarza i przy Paschale, są tak prowadzone, aby tworzyły promienie czerwone, biegnące od kielicha.

Po prawej stronie ołtarza biegną promienie białe.

Przedłużenie promieni czerwonych pojawi się na
balustradzie po lewej stronie balustrady (z której po
pierwszych Nieszporach uroczystości znika figura
Zmartwychwstałego), a ich końce sięgną do balustrad
bocznych.

 

Kompozycja przy krzyżu ołtarzowym ma przesłanie
podobne do kompozycji w ołtarzu barokowym, chociaż wyrażone w inny sposób.
Miejsce odciętego szczytu kosodrzewiny zajmują
czerwone lilie, przekraczające wysokość krzyża – znak wejścia Zmartwychwstałego Jezusa ze swoją Krwią przebłagalną do nieba.
Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych
[przez chrzest], szukajcie tego, co jest w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadający po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co
na ziemi. 
Umarliście bowiem [dla grzechu] i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem
z Nim ukażecie się w chwale
(Kol 3,1-4).

Czerwone i różowe alstromerie  przy stopie krzyża
przypominają uwolnienie świata od grzechu (obmycie
Krwia Chrystusa).
Po prawej stronie krzyża schodzi po skale biały promień
(woda), który rozrośnie się po prawej stronie balustrady.

Promienie biegnące na boki od białego kielicha w ołtarzu
barokowym i od krzyża przy Ołtarzu Ofiary, nawiązują do
promieni z obrazu Jezu, ufam Tobie i uświadamiają nam
prawdę, że przy ołtarzu jesteśmy ogarnięci promieniami
Bożej łaski i zbliżamy się tu do Chrystusa – Źródła Życia.

 

 

 

Usunięcie figury Zmartwychwstałego przypomina nam, że od tej chwili Jezus jest niewidzialny w swoim ludzkim
Ciele. Pozostaje w Kościele ukryty
w Sakramentach, w szczególny sposób
w Eucharystii i w wierzących, którzy tworzą Kościół – ciało, którego On jest Głową.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekoracja w kaplicy Najświętszego Sakramentu przenosi centrum z nawy głównej; zachowuje promień czerwony po lewej stronie tabernakulum, a biały po prawej, łączy
tabernakulum z krzyżem wiszącym na ścianie i zaprasza do osobistego dziękczynienia.

 

 
Kompozycja w kaplicy Niepokalanej przy krzyżu jest dziękczynieniem, za związek Maryi
z Eucharystią przez Jej Boże macierzyństwo.
Ten związek symbolicznie wyraża winorośl
z kiścią białych winogron, łącząca białe kwiaty
w zielonej szali z krzyżem.

 

Kompozycje i zdjęcia:
Hieronim St. Kreis OSB