Wszystkich
Świętych Pańskich 2017

Czytania:
I: Wielka rzesza zbawionych (Ap 7,2-4. 9-14)
Ps 24(23)
II: Ujrzymy Boga takim, jaki jest (1 J 3,1-3)
III: Osiem błogosławieństw (Mt 5,1-12a)

 

Uroczysty akord wprowadza kompozycja w barokowym ołtarzu głównym, ustawiona przed białym tłem ze złotą mozaiką w kształcie fragmentu koła (symbol Chrystusa – Światłości wiekuistej).
Na jasnej podkładce stoi brązowe naczynie ceramiczne w kształcie kuli (symbol pełni)
z kołnierzem.

Z naczynia biegną łukami linie zbudowane
z pędów malin. Jest ich siedem.
Bieg linii tak jest prowadzony, aby tworzyły
sferyczną koronę promieni słońca.
Koroną chwały Boga są Jego święci.

W rysunku linii można znaleźć analogię do siedmioramiennego świecznika (menory), ale to także liczba synów sprawiedliwego Hioba (biblijny typ Chrystusa).

Kompozycję dopełniają trzy chryzantemy,
osadzone w centrum i łatwo rozpoznać
w nich trzy najpiękniejsze kobiety
w Izraelu
 – córki Hioba. W pobliżu chryzantem gałązki buka z zielonymi i złotymi liśćmi, dopełniają światło.

Syn Człowieczy, doświadczony w cierpieniu, jako swoje potomstwo otrzymał od Ojca
tych, których zbawił.

 

 

 

 

 

 

Kompozycja przy krzyżu ołtarzowym i kompozycje na balustradzie, utrzymują tonację biało-złotą, wpisując przód prezbiterium w trójkąt, którego szczytem jest krzyż,
a centrum – Ołtarz Ofiary.

kompozycje i zdjęcia: Hieronim St. Kreis OSB

 

 

Z okazji wspólnych imienin w uroczystość Wszystkich Świętych, wszystkim parafianom i gościom odwiedzającym tę stronę życzę świętości, która jest darem
i owocem Chrystusowego Krzyża
i Zmartwychwstania oraz Epifanią Ducha Świętego.
Niech nas w tej drodze wspierają nasi święci patronowie.

z modlitwą
o. Hieronim OSB